Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi decizii etapa de incadrare 2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ - SEVERIN în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare pentru PUZ „Construire adăpost animale fără stăpân cu anexe și locuințe pentru medic și personalsituat în comuna Brebu, sat Brebu, extravilan , jud, Caraș-Severin, titulari: ASOCIAȚIA WINGS OF CARES (WIOCA) ȘI BUNA ELENA MĂDĂLINA şi anume că planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0830 – 1630, vineri între orele 0800–1400 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.12.2017.

Data afişării anunţului pe site: 23.11.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ – Construire hală, sediu firmă și locuință de serviciu propus a fi amplasat în extravilan Oravița, teren înscris în Cartea Funciară nr. 30956 Oravița,  titular S-BURGMAYER S.R.L. nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu .

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.11.2018.

Data afişării anunţului pe site: 31.10.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, planul PUZ – Amenajare iaz piscicol ca urmare a exploatării produselor de balastieră (nisip și pietriș) propus a fi amplasat în satul Bîrz, comuna Dalboșeț,  titular PHOENIX IMP S.R.L. nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0900 – 1500/1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/avizul-de-mediu .

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.04.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 02.04.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pentru: „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașul Bocșa” titular Primăria orașului Bocșa  nu necesită evaluarea de  mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin dinReşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.03.2018.

Data afişării anunţului pe site

02.03.2018


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului