Proiect decizie etapa de incadrare 2015

2015 Decembrie 2015 30.12.2015 „Mansardare, modernizare, extindere, împrejmuire, amenajare parcare interioară, racord utilităţi şi centrală termică”- S.C OMIFA IMPEX S.R.L. ...

Proiect acord de mediu

   Data afisării       Proiect  acord de mediu         Titular de proiect ...

Proiect decizie etapa de incadrare 2016-2017

2017 27.04.2017 „Extindere reţele electrice în sat Cosmeştii Vale, comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi” - S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA - S.D.E.E. Galaţi ...