MODELE ACTE NECESARE SOLICITARE ACORD DE MEDIU

ACTE NECESARE ACORD

CERERE ACORD

NOTIFICARE  - etapa de evaluare inițială

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

MEMORIU DE PREZENTARE - etapa de încadrare

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

ANUNT PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

NOTIFICAREA MODIFICARILOR PROIECTULUI

ANUNT PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT 

 

PLATA TARIFELOR DE MEDIU - INFORMARE

Beneficiar:   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu

                      CUI: 6196942

                      Cont: RO37TREZ3215032XXX000209

                      Trezoreria Giurgiu


TARIFE

PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU

 Acordul de Mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile, si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect, conform prevederilor art. 2 din OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de reglementare si competentele de emitere a acordului de mediu sunt prevazute in HG 445 / 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si OM 135 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private care abroga OM 860 / 2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

Etapele din procedura de reglementare se desfasoara conform Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. In cazul in care proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Conventiei Espoo ratificata prin Legea nr. 22 / 2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera adoptata la Espoo la 25 februarie 1991 iar procedura de reglementare se desfasoara conform prevederilor Ordinului nr.864 / 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera. 
 

Actele necesare la depunerea solicitarii sunt:

-  Notificarea privind intentia de realizare a proiectului;

-  Certificatul de urbanism (copie);

-  Planul de situatie anexa la certificatul de urbanism (copie);

-  Planul de incadrare in zona (copie);

-  Dovada platii tarifului pentru evaluarea initiala a solicitarii conform OM 1108 / 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ordinul 890 / 2009.

 

Legislatie:

 ORDIN 135 / 10 februarie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 Continutul cadru al notificarii conform Ordinului 135/2010

 Continutul cadru al memoriului de prezentare conform Ordinului 135/2010

 Tarife acord de mediu conform Ordin 890 / 2009