1. Anunțuri în Etapa de încadrare Aviz de Mediu

LEGENDĂ     PUZ  - Plan Urbanistic Zonal         ...

2. Dezbateri publice - Aviz de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş anunţă publicul interesat asupra dezbaterilor publice a: Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru următoarele proiecte,...