Generalități

Schimbări Climatice

Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările majore ale secolului nostru – un domeniu complex în care trebuie să ne îmbunătăţim cunoaşterea şi înţelegerea, în vederea luării unor măsuri corecte în vederea abordării eficiente, din punct de vedere al costurilor, a provocărilor din domeniul schimbărilor climatice, respectând principiul precauţiei.
Schimbările climatice ne afectează pe toţi atât la nivel global, cât şi la nivel naţional.
Cerinţele viitoare pentru România în acest domeniu, rezultate din integrarea noastră în Uniunea Europeană, cât şi din angajamentele internaţionale asumate în baza Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) şi a Protocolului de la Kyoto, vor conduce la pregătirea unei bune abordari asupra schimbărilor climatice pe termen scurt, mediu şi lung.
Acţiunile internaţionale şi europene viitoare în această direcţie vor trasa noi cerinţe pentru România şi vor solicita politici şi măsuri inovatoare în următorii ani.
Prin implementarea unor acţiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în economie şi prin pregătirea adaptării la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, vom fi capabili să asigurăm cele mai bune condiţii privind participarea României la acest proces.

Citat din pagina de Internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice .