Informaţii generale

În această secţiune veți găsi informaţii despre procedurile de emitere, revizuire, transfer, suspendare, anulare, după caz, a actelor de reglementare care pot fi emise de către APM Maramureș în domeniul reglementării planurilor, proiectelor și activităților.

  1. La faza de investiție/proiectare: Avizul de mediu - pentru planuri, programe (PUG, PUD, PUZ, etc.) și Acordul de mediu - pentru proiecte
  2. La faza de funcționare a activităților: Autorizaţia de mediu, Autorizaţia integrată de mediu
  3. La încetarea activităților, proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment: Obligaţii de mediu

 

Comisia de analiză tehnică (CAT) 

Legislația de mediu în vigoare prevede cazurile în care deciziile autorităților  competente pentru protecţia mediului se iau luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică (CAT).
Lucrările comisiei se desfășoară în baza Regulamentului pentru organizare și functionare CAT aprobat de către APM Maramureș, conform Deciziei Președintelui Agenției Naționale pentru Protecție Mediului nr. 139 din 15.03.2012.
Componența și atribuțiile comisiei de analiză tehnică sunt stabilite la nivel județean prin ordin al Instituției Prefectului.Pentru APM Maramureș este în vogoare Ordinul Instituției Prefectului - Județul Maramureș nr. 308 din 26.04.2021.

Conform art. 2, alin. 2 din acest ordin, componența Comisiei de analiză tehnică din cadrul APM Maramureș a fost aprobată prin Decizia nr. 75 din 16.06.2021.

  Program de preluare documentații și eliberare acte de reglementare:
LUNI:             orele 8:30 - 14:00
MIERCURI:    orele 8:30 - 14:00
JOI:                orele 8:30 - 14:00

 

 Achitarea tarifelor aferente procedurilor de reglementare:

Plata tarifelor aferente procedurilor de reglementare, se va face  la Trezoreria operativă Municipiul Baia Mare, astfel:
Beneficiar:                   APM Maramureş
Cod fiscal:                   3627307
Trezoreria:                   Baia Mare
Cont de plată tarife:    RO39 TREZ 4365 032X XX00 0221
NOTĂ:  O copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operațiunea efectuată, se va depune, odată cu dosarul de documentație, pentru justificarea plății.

TARIFELE pentru plăți Avize, Acorduri, Autorizații se aplică conform Punctul 1.1 la din Anexa nr. 1 a Ordinului MM nr. 890 din 16 iunie 2009 sau/și conform legislației/procedurii specifice.

 

 Pentru informații suplimentare și clarificări consultați și următoarele ghiduri:

 

ANUNŢ IMPORTANT

Vă informăm că, începând cu data de 10.04.2013, s-au pus în funcţiune subsistemele SIM.Webform care asigură fluxul automat de creare şi înregistrare electronică la nivel naţional a cererilor venite din partea solicitanţilor (persoane fizice sau juridice), privind eliberarea şi/sau revizuirea actelor de reglementare, respectiv:
a) Eliberarea şi revizuirea Acordului de Mediu;
b) Eliberarea şi revizuirea Avizului de Mediu;
c) Eliberarea şi revizuirea Autorizaţiei de Mediu;
d) Eliberarea şi revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu.

Începand cu 28.11.2013:
e) Transfer acte de reglementare;
f) Stabilire obligatii de mediu.

Toţi operatorii economici şi persoanele fizice care solicită acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/revizuirea actelor de reglementare atât în format scris (pe hârtie) cat şi online (în format electronic); pentru a asigura consistenţa procedurii şi a datelor în sistemul SIM, cererile vor fi luate în lucru doar dacă există înregistrată şi copia electronica a acesteia, depusă de către solicitant în sistemul informatic integrat de mediu (SIM).
Pentru înregistrarea cererilor în format electronic este necesară înregistrarea prealabilă a solicitantului în portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicaţiei SIM.Webform.Public.
Operatorii noi se vor înregistra la adresa
http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare). După înregistrare va încărca solicitarea în SIM la secţiunea Acte Reglementare, Cerere nouă, tipul de act solicitat (autorizatie de mediu, autorizatie integrată de mediu, acord de mediu, aviz de mediu sau cerere de revizuire acte de reglementare – după caz).

Ghidurile de utilizare se pot vizualiza accesand link-ul de aici.

 


Indreptare EROARE

 

Indreptare eroare

DECIZIA 225/15.02.2023 MINERAL COM  S.R.L.