Informații despre APM Maramureş

 

________________________________________________________________________

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

TALPOȘ Emilia

tel.:   0262-276.304 int. 123;              e-mail:  Emilia.TALPOS[@]apmmm.anpm.ro
 

  1. Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale angajaților, solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.
  2. DECLARAȚIE obligatorie privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea dosarelor pentru emiterea actelor de reglementare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș (Click pentru descărcare).
  3. Formular electronic (eFORM) de înregistrare a operatorilor economici în sistemul SIM
  1. CONSIMȚĂMÂNT în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea diverselor solicitări (Click pentru descărcare).

(Regulamentul 2016/679/UE)

________________________________________________________________________