Activităţi industriale

Activităţile industriale generatoare de emisii industriale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:   Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul...

Descriere/Generalități

  Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale - IED (IPPC Recast) , publicata in data de 17 decembrie 2010 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, intrată în vigoare începând cu...