homepage

Laboratorul APM Maramureş funcţionează în cadrul serviciului Monitorizare şi Laboratoare şi implementează un sistem de management al calităţii.

Laboratorul executa in regim de prestari servicii analize tarifate conform Ordinului nr.890/2009.

Lista incercarilor in regim de prestari servicii, Ordinul 890/2009,  precum si alte formulare utile pentru persoanele interesate se gasesc in sectiunea ,,Laboratoare’’.

Laboratorul are ca principale puncte, în politica sa în domeniul calităţii, următoarele:

- O bună practică profesională a tuturor angajaţilor săi;

- Asigurarea calităţii serviciilor de încercare şi a tuturor serviciilor conexe (comunicarea cu clienţii, organismul de acreditare, ONG-uri, autorităţi şi furnizori);

- Rezultatele încercărilor sunt bazate pe date reale şi raţionamente ştiinţifice precum şi pe experienţa profesională a personalului din laborator;

- Asigurarea confidenţialităţii datelor şi rezultatelor clienţilor;

- Menţinerea imparţialităţii şi independenţei laboratorului atât prin propria activitate cât şi prin neimplicarea propriului personal în activităţi ce pot duce la conflicte de interese (clic aici pentru descriere laborator).


1. Lista incercarilor din laborator

2. Ordin 890/2009 tarifare MO 22 iulie 2009

3. Model Comanda

4. Criterii de acceptare a probelor in laborator

5. NORME DE PRELEVARE APA

6. NORME DE PRELEVARE SOL

7. Raport de prelevare probe client

homepage

Laboratorul APM Maramureş funcţionează în cadrul serviciului Monitorizare şi Laboratoare şi implementează un sistem de management al calităţii.

Laboratorul executa in regim de prestari servicii analize tarifate conform Ordinului nr.890/2009.

Lista incercarilor in regim de prestari servicii, Ordinul 890/2009,  precum si alte formulare utile pentru persoanele interesate se gasesc in sectiunea ,,Laboratoare’’.

Laboratorul are ca principale puncte, în politica sa în domeniul calităţii, următoarele:

- O bună practică profesională a tuturor angajaţilor săi;

- Asigurarea calităţii serviciilor de încercare şi a tuturor serviciilor conexe (comunicarea cu clienţii, organismul de acreditare, ONG-uri, autorităţi şi furnizori);

- Rezultatele încercărilor sunt bazate pe date reale şi raţionamente ştiinţifice precum şi pe experienţa profesională a personalului din laborator;

- Asigurarea confidenţialităţii datelor şi rezultatelor clienţilor;

- Menţinerea imparţialităţii şi independenţei laboratorului atât prin propria activitate cât şi prin neimplicarea propriului personal în activităţi ce pot duce la conflicte de interese (clic aici pentru descriere laborator).


homepage

Laboratorul APM Maramureş funcţionează în cadrul serviciului Monitorizare şi Laboratoare şi implementează un sistem de management al calităţii.

Laboratorul executa in regim de prestari servicii analize tarifate conform Ordinului nr.890/2009.

Lista incercarilor in regim de prestari servicii, Ordinul 890/2009, precum si alte formulare utile pentru persoanele interesate se gasesc in sectiunea ,,Laboratoare’’.

Laboratorul are ca principale puncte, în politica sa în domeniul calităţii, următoarele:

- O bună practică profesională a tuturor angajaţilor săi;

- Asigurarea calităţii serviciilor de încercare şi a tuturor serviciilor conexe (comunicarea cu clienţii, organismul de acreditare, ONG-uri, autorităţi şi furnizori);

- Rezultatele încercărilor sunt bazate pe date reale şi raţionamente ştiinţifice precum şi pe experienţa profesională a personalului din laborator;

- Asigurarea confidenţialităţii datelor şi rezultatelor clienţilor;

- Menţinerea imparţialităţii şi independenţei laboratorului atât prin propria activitate cât şi prin neimplicarea propriului personal în activităţi ce pot duce la conflicte de interese (clic aici pentru descriere laborator).


homepage

Laboratorul APM Maramureş funcţionează în cadrul serviciului Monitorizare şi Laboratoare şi implementează un sistem de management al calităţii.

Laboratorul executa in regim de prestari servicii analize tarifate conform Ordinului nr.890/2009.

Lista incercarilor in regim de prestari servicii, Ordinul 890/2009, precum si alte formulare utile pentru persoanele interesate se gasesc in sectiunea ,,Laboratoare’’.

Laboratorul are ca principale puncte, în politica sa în domeniul calităţii, următoarele:

- O bună practică profesională a tuturor angajaţilor săi;

- Asigurarea calităţii serviciilor de încercare şi a tuturor serviciilor conexe (comunicarea cu clienţii, organismul de acreditare, ONG-uri, autorităţi şi furnizori);

- Rezultatele încercărilor sunt bazate pe date reale şi raţionamente ştiinţifice precum şi pe experienţa profesională a personalului din laborator;

- Asigurarea confidenţialităţii datelor şi rezultatelor clienţilor;

- Menţinerea imparţialităţii şi independenţei laboratorului atât prin propria activitate cât şi prin neimplicarea propriului personal în activităţi ce pot duce la conflicte de interese (clic aici pentru descriere laborator).