Back

4. Decizii de Respingere - Aviz de Mediu

LEGENDĂ

    PUZ - Plan Urbanistic Zonal                          PUG - Plan Urbanistic General

    PUD - Plan Urbanistic de Detaliu                   PMUD - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

 

Anul 2022

 

 

COMUNA ȘIEU

Anunt Decizie de RESPINGERE solicitare AVIZ  nr. 2506 din 29.12.2022 - "PUG - Plan Urbanistic General al comunei Șieu" - propus a fi realizat în comuna Salsig, sat Salsig, județul Maramureș

 

PRIMĂRIA COMUNEI COLTĂU

Anunt Decizie de RESPINGERE solicitare AVIZ  nr. 1516 din 28.07.2022 - "PUZ - Plan Urbanistic Zonal - extindere intravilan sat Cătălina, comuna Coltău, jud. MM" - propus a fi realizat în comuna Coltău, sat Cătălina, județul Maramureș

 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLSIG

Anunt Decizie de RESPINGERE solicitare AVIZ  nr. 681 din 30.05.2022 - "AMENAJAMENT pastoral apartinand Comunei Salsig, administrat de catre Primaria Comunei Salsig, cu sediul in comuna Salsig, str. Principala, nr. 400A" - propus a fi realizat în comuna Salsig, sat Salsig, județul Maramureș

 

DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ - O.S. VIȘEU

Anunt Decizie de RESPINGERE solicitare AVIZ  nr. 1093 din 30.05.2022 - "AMENAJAMENT silviv din UP XI Borsa, UP XII Cisla, UP XIII Vinisoru" - administrat de către Ocolul Silvic Vișeu, Direcția Silvică Maramureș