Cadru legislativ

  Mai multe informații privind transpunerea și aplicarea  SEVESO , puteți obține consultând Pagina oficială de Internei a ANPM, aici .