Back

APM Maramures - Homepage

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea site-ului vechi APM Maramureș, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să solicitați o cerere la adresa de e-mail  
arhiva[@]anpm.ro

Programul "Sisteme Fotovoltaice"

Peisaje din judeţul Maramureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş a fost înfiinţată la 1 august 1990 prin Hotărârea Guvernului României nr. 983/1990 și Ordinul Ministrului Mediului nr. 11/1990, numindu-se iniţial Agenția pentru Protecția Mediului Baia Mare; actualmente se numește Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, precum şi a altor acte normative aplicabile.

APM Maramureş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Datele de contact ale APM Maramureş

Sediul: strada Iza, nr. 1A, cod poștal 430073, Baia Mare, jud. Maramureş
Număr de telefon: Secretariat: 0262-276304
Număr fax: 0262-275222
Adresa de e-mail: office[@]apmmm.anpm.ro
Adresa paginii de internet: http://apmmm.anpm.ro

  Programul de funcționare al APM Maramureş:
Luni – Joi:  8:00 – 16:30;
Vineri:         8:00 - 14:00.

  Program de preluare documentații și eliberare acte de reglementare:
LUNI:             orele 8:30 - 14:00
MIERCURI:    orele 8:30 - 14:00
JOI:               orele 8:30 - 14:00

  Date necesare pentru plăți:
Cod fiscal:                   3627307
Cont de plată tarife:   RO12 TREZ 4362 0330 108X XXXX
Trezoreria:                   Baia Mare
Beneficiar:                   APM Maramureş
NOTĂ:  o copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operațiunea efectuată, se va depune, odată cu dosarul de documentație, pentru justificarea plății, la sediul APM Maramureş.

Programul de audienţe al personalului de conducere din cadrul APM Maramureş:
Alexandru COSMA - Director executiv
LUNI: orele 10:00 – 12:00

 

Informare:

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Important:
În cazul producerii unei situații de poluare accidentală (incendiu, scurgeri accidentale de substanțe poluante în aer, apă, sol ca urmare a unor defecțiuni etc), agentul economic are obligația de a informa/alerta agențiile de specialitate de intervenție, conectate la SNUAU, apelând numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau APM Maramureș, Ofițer Serviciu: 0745572937 - Conform Art. 94, lit. l) din OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului.

 

Pentru consultarea paginii vechi de Internet a APM Maramureş clic aici.

 

Administrația Fondului pentru Mediu 
  Detalii pentru plata contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu:  vezi AICI.
  Alte informații cu privire la Administrarea Fondului pentru mediu găsiți pe Pagina de Internet a ADMINISTRAȚIEI FONDULUI PENTRU MEDIU:   www.afm.ro

 

Derularea Programului "CASA VERDE"