Comisia paritară

Comisia paritară funționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, art. 73 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi al art. VII alin. (1) lit. c) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Componența comisiei paritare din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, stabilită prin Decizia nr. 5 din 12.03.2014, este următoarea:

Membri titulari desemnați de conducerea APM Maramureș:
   VLAD Simion, CRISTE Gabriela
Membri titulari desemnați de Sindicatul Eco Mediu - Maramureș:
  TOMA Ioan-Bogdan, TALPOȘ Emilia
Membri supleanți:
  IACOBAN Georgeta, GLODEAN Ileana
Secretar titular: BĂBUȚIU Maria
Secretar supleant: PETRENCIUC Mirala

Membri Comisiei Paritare sunt numiți pe o perioadă de 3 ani.

Începând cu data de 07.05.2018, prin Decizia nr. 49/07.05.2018, se prelungește mandatul persoanelor care fac parte din Comisia Paritară, pe o perioadă de încă 3 ani.