Back

Drafturi autorizații de mediu

Conform Ordinului nr. 1798 din 19.11.2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, APM Maramureș face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de Internet. Decizia poate fi contestată în termenul prvăzut de lege și menționat în decizie. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.

În perioada de mediatizare, documentele care au stat la baza luării deciziei pot fi consultate la sediul APM Maramureș.

Deciziile emise de APM Maramureș în procedura de autorizare pot fi consultate pe pagina Decizii în procedura de EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU din secțiunea Anunțuri publice.