Importul şi exportul chimicalelor

Importul şi exportul chimicalelor

 

Prevederile Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase care modificăRegulamentul Consiliului nr.304/2003/CEE privind importul şi exportul anumitor  substanţe şi preparate chimice periculoase se aplică:

 

  • anumitor produse chimice periculoase care sunt subiect al procedurii PIC prevăzute prin Convenţia de la Rotterdam,
  • anumitor produse chimice care sunt interzise sau sever restricţionate
  • tuturor produselor chimice care se exportă şi pentru care se aplică prevederile referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

 

Actele de transpunere ale acestui Regulament sunt:

  • Hotarâre nr. 305/2007 (MO nr. 226/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
  • Legea nr. 91/2003 (MO nr. 199/27.03. 003) pentru aderarea Romaniei la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1988
  • Ordinul comun nr. 1239/2007 (MO nr. 667/2007) privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi

Unul dintre obiectivele Horărârii de Guvern îl constituie aplicarea prevederilor Convenţiei privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produse chimice periculoase şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003.

În vederea actualizării inventarului naţional al operatorilor economici care importă sau exportă substanţe/produse chimice periculoase sub incidenţa Regulamentului CE 689/2008, au fost solicitate informaţii de la: Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj – Biroul Vamal Sighetu Marmaţiei, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Maramureş, instituţii desemnate ca autorităţi de control al exportului şi importului de produse chimice înscrise în anexa I la Regulament. Prin cele două birouri vamale nu au fost derulate activităţi de import şi export de substanţe / produse chimice periculoase sub incidenţa Regulamentului CE 689/2008, în decursul anului 2011.