Back

Revizuirea autorizaţiei de mediu

Conform art. 14 din Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 27.11.2007, revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
Titularul activităţii informează/notifică în scris APM Maramureș despre aceste schimbări, iar APM decide dacă este necesară revizuirea autorizației de mediu și, după caz, emite o autorizaţie de mediu revizuită incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu.