Bine aţi venit pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj!

Pentru consultarea site-ului vechi APM Sălaj, click aici

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI ANPM privind politica în domeniul calității

ANUNȚ IMPORTANT!

Procedura de aplicare a vizei anuale de AM și AIM modificată

Ordin MMAP nr. 3309 / 2022

PROCEDURA DE APLICARE A VIZEI ANUALE A AM-AIM

În conformitate cu prevederile Ord. MMAP nr. 1150/11.06.2020, titularii autorizaţiilor de mediu și a autorizaţiilor integrate de mediu valabile,  au obligaţia de a solicita la APM Sălaj viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  1. cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  2. raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz.
  3. declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  4. dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu(numai prin OP, prin intermediul oficiilor poștale sau a băncilor/trezoreriilor, cu următoarele date: APM Sălaj, COD FISCAL 4291700, CONT  RO37TREZ5615032XXX000267  Trezoreria Zalău)

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Pentru autorizația/autorizația integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul următor revizuirii.

Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel prevăzut de prezentul Ordin, titularul va fi notificat cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și i se va suspenda actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul de 60 de zile. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu și se va informa Garda Națională de Mediu.

 

Vă informăm că numărul de telefon alocat de instituția noastră pentru primirea sesizărilor în format digital (WhatsApp) este  0740-054-699,  iar persoana responsabilă pentru preluarea sezizărilor primite pe acest număr,  în format digital, este cons. Hideg Radu.

 

ANUNȚ!

 

          Începând cu data de 04.04.2022 programul de lucru cu publicul este următorul:

  • Preluare acte, documentații/eliberarea actelor de reglementare luni-joi între orele 9-14, vineri între orele 9-13,  la sediul instituției, biroul nr.2(parter).
  • Documentațiile pot fi depuse în continuare și on-line (în limita a 10 MB/email sau WeTransfer) la adresa de e-mail:  office@apmsj.anpm.ro, sau pe  adresa poștală a instituției.
  • Plata aferentă tarifelor se va face prin ordin de plată sau mandat poștal în contul instituției: APM Sălaj, COD FISCAL 4291700, CONT  RO37TREZ5615032XXX000267  Trezoreria Zalău.

 

Date de contact: Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj

Mun. Zalău, str.Parcului, nr.2, jud. Sălaj, cod  450045 

email: office@apmsj.anpm.ro, tel: 0260662619, 0260662621, fax: 0260662622

 

___________________________________________________________

 COMUNICARE DE PLATA

___________________________________________________________

Vă informăm că începînd cu data de 9 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Textul Legii, documentele necesare la depunerea solicitării emiterii acordului de mediu şi conţinutul cadru al notificării, respectiv memoriului de prezentare, pot fi consultate aici

___________________________________________________________

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Ca urmare, orice solicitare adresată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, care implică date de identificare, va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor.

Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat aici

__________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat, cu competenţe în implementarea la nivel local a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia, precum şi a Legii Protecţiei Mediului nr. 265/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Priorităţile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj sunt orientate în direcţia îndeplinirii la nivel local a angajamentelor asumate în procesul de negociere pentru capitolul 22 "Mediu", protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului în conformitate cu nevoile economice şi sociale, îmbunătăţirea calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile.

APM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

· planificarea strategică de mediu prin elaborarea, reactualizarea şi monitorizarea Planurilor Locale de Acţiune pentru Mediu la nivel local;

· monitorizarea factorilor de mediu;

· autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;

· implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;

raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă, etc