Despre deşeuri

Deşeurile sunt substanţe sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică  privind regimul deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa.

Directivele europene privind gestionarea deşeurilor se încadrează în patru grupe principale:

1. legislaţia cadru privind deşeurile – Directiva cadru 2008 / 98 / EC, care conţine prevederi pentru toate tipurile de deşeuri, mai puţin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive şi Directiva privind deşeurile periculoase (Directiva 91 / 689 / EEC), care conţine prevederi privind managementul, valorificarea şi eliminarea corectă a deşeurilor periculoase;

2. legislaţia privind fluxurile speciale de deşeuri: reglementări referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje: uleiuri uzate, baterii si acumulatori, PCB-uri şi PCT-uri, nămoluri de epurare, vehicule scoase din uz; deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de dioxid de titan;

3. legislaţia privind operaţiile de tratare a deşeurilor – reglementări referitoare la incinerarea deşeurilor municipale şi periculoase, eliminarea deşeurilor prin depozitare;

4. legislaţia privind transportul, importul şi exportul deşeurilor.

Toate aceste directive au fost transpuse în legislaţia română.

      Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt:

   a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin:

       1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

      2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor ori asupra riscului de poluare;

       3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării;

   b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.