Descriere

Politica UE în domeniul chimicalelor, aşa cum se prevede şi în Tratat, trebuie să asigure un înalt nivel de protecţie al sănătăţii umane şi a mediului, atât pentru generaţia existentă cât şi pentru cele viitoare, concomitent cu funcţionarea eficientă a Pieţei interne şi competitivitatea industriei chimice. Pentru atingerea acestor obiective, principiul precauţiei este fundamental. În scopul prevenirii afectării sănătăţii umane şi a mediului, ori de câte ori sunt disponibile evidenţe ştiinţifice că o substanţă poate avea un impact advers asupra sănătăţii umane şi mediului dar există încă incertitudini privind natura precisă sau mărimea potenţialului distructiv, procesul de decizie trebuie să se bazeze pe precauţie. Un alt obiectiv important este încurajarea substituirii substanţelor periculoase cu substanţe mai puţin periculoase, acolo unde există alternative adecvate. Trebuie deci, să se asigure stimularea inovării şi dezvoltării chimicalelor nepericuloase.


REACH

CLP

Tabele raportare date sub Regulamentul 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase