Descriere

Pentru accesul la informatiile de pe vechiul site, click aici

 

Serviciul Reglementări

Atribuţii:

  •    îndeplineşte funcţia de autoritate competentă pentru protecţia mediului la nivel local în autorizarea activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului conform competenţelor legale;
  •    emite acte de reglementare conform competenţelor date de actele normative specifice;
  •    asigură, coordonează şi verifică implementarea legislaţiei specifice care transpune Directivele Uniunii Europene;
  •    acţionează în vederea conformării activităţilor cu legislaţia de mediu, Directivele Uniunii Europene şi actele de reglementare emise;
  •    asigură şi coordonează implementarea legislaţiei în emiterea actelor de reglementare;
  •    emite sau revizuieşte, după caz, actele de reglementare;