Back

Anunţuri dezbatere publică

    Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul:

Amenajare piscicolă cu valorificarea materialului excavat Perimetrul Traniș, UAT Someș - Odorhei, județul Sălaj,

propus a fi amplasat în județul Sălaj, extravilan UAT Someș - Odorhei

titular: Terminal Trans Bitum SRL

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Ca urmare a instituirii stării de alertă pe teritoriul României prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a Hotărârii nr. 3/11.01.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și adresa eliberată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 1/2651/VT/28.05.2020, dezbatera publică/consultarea publicului interesat se va organiza în format electronic (raportul privind impactului asupra mediului și studiul de evaluare adecvată supuse dezbaterii publice sunt postate pe site-ul APM Sălaj http://apmsj.anmp.ro; comentariile/observațiile publicului vor fi primite în format electronic, prin e-mail, fax prin poștă, sau servicii de curierat).

           

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la la APM Sălaj pe fax: 0260/662622 sau e-mail: office@apmsj.anpm.ro, până la data de: 15.03.2021, inclusiv în ziua stabilită pentru dezbaterea publică.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 09.02.2021

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul:

Amenajare piscicolă cu valorificarea materialului excavat – Perimetrul Băbeni Sud,

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, extravilanul com. Băbeni - albia majoră a râului Someș, mal stâng

titular: Demexagreg SRL

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul și studiul pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul titularului SC Demexagreg SRL, din județul Sălaj, com. Băbeni, loc. Cliț, nr. 26, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00.

            Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, va avea loc la sediul Primăriei Comunei Băbeni, în data de 02.04.2020, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 02.04.2020.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 28.02.2020

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

 

Staţie de sortare, spălare agregate minerale, Someş Odorhei – Vanera UAT Someş Odorhei, judeţul Sălaj

 

propus a fi amplasat în com. Someş Odorhei, loc. Someş odorhei, tarlaua Mazariste, extravilan, jud. Sălaj

titular: SC Vanera Rom Trans SRL

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele  8:30-13:00 şi la sediul SC Vanera Rom Trans SRL, din loc. Jibou, str. Traian, nr. 54, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Someş Odorhei, în data de 18.09.2019, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 18.09.2019.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 27.08.2019

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

 

„Reactualizare studiu de fezabilitate, întocmire proiect tehnic şi detaliile de execuţie pentru varianta de ocolire a municipului Zalău, etapa 2, între DN 1 F km 79+625 – DJ 191C”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, extravilan, între DN 1F km 79+625 DJ191 C.

titular: Compania Naţională de Administrare a Infrastucturii Rutiere SA

 

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele  8:30-13:00 şi la sediul SDN Zalău din municipiului Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 110, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Zalău, în data de 12.12.2018, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 12.12.2018.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 21.11.2018

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

 

Desființare construcții industriale

 

propus a fi amplasat în municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 58, jud. Sălaj

titular: SC Rominserv Valves Iaifo SRL

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele  8:30-13:00 şi la sediul SC Rominserv Valves Iaifo SRL, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 58, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Zalău, în data de 14.11.2018, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 14.11.2018.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 22.10.2018

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

 

AMENAJARE PISCICOLĂ CU VALORIFICAREA MATERIALULUI EXCAVAT, PERIMETRUL NĂPRADEA SUD, JUD. SĂLAJ

 

propus a fi amplasat în extravilanul com. Năpradea, albia majoră a râului Someș, mal stâng, jud. Sălaj

titular: S.C. PRACTIC OIL S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele  8:30-13:00 şi la sediul S.C. PRACTIC OIL S.R.L., din mun. Zalău, str. 1 Mai, nr. 4, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Năpradea, în data de 08.11.2018, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 08.11.2018.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 17.10.2018

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică

APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

 

EXPLOATARE CARIERĂ DE PIATRĂ – AGREGATE MINERALE

 

propus a fi amplasat în extravilanul com. Marca, loc. Porț, jud. Sălaj

titular: S.C. AGRO COCOȘ S.R.L.-D

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele  8:30-13:00 şi la sediul S.C. AGRO COCOȘ S.R.L.-D, din loc. Tileagd, str. Unirii, nr. 102, com. Tileagd, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Marca, în data de 08.08.2018, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 08.08.2018.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 13.07.2018

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

 

LUCRĂRI  DE EXPLOATARE A ZĂCĂMÂNTULUI DE NISIP SILICIOS, PERIMETRUL CLIȚ VEST BLOC 1A, COM. BĂBENI, JUD. SĂLAJ

 

propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cliț, com. Băbeni, jud. Sălaj

titular: S.C. WERK MINERALE S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele  8:30-13:00 şi la sediul S.C. WERK MINERALE S.R.L. din mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 165, jud. Maramureș, în zilele de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Băbeni, în data de 01.08.2018, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 01.08.2018.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 11.07.2018

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

 

Extracţie pietriş şi nisip – material aluvionar”,

 

propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cheud, com. Năpradea,

titular: SC Inserco Resurse Minerale SRL

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul titularului, SC Inserco Resurse Minerale SRL din Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 250/A, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei Comunei Năpradea,  jud. Sălaj,  în data de 21.02.2017, începând cu orele 15:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 21.02.2017.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 30.01.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

 

DESCHIDERE EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ ÎN PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE BOBOTA SUD

 

propus a fi amplasat în extravilanul com. Șărmășag, jud. Sălaj

titular: S.C. MT & BS S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul S.C. MT & BS S.R.L., din Marghita, str. Barcăului, nr. 20A, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șărmășag, din loc. Șărmășag, str. Teilor, nr. 34, jud. Sălaj, în data de 09.11.2016, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 09.11.2016.

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 17.10.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică

            Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” propus a fi amplasat în intravilan și extravilan: Comune: Cășeiu, Chiuiești, Cuzdrioara, Mica, Unguraș, Bobâlna, Recea Cristur, Buza, Cătina, Sânmărtin, Țaga, Sic, Poieni, Sâncraiu, Izvoru Crișului, Aghireșu, Băișoara, Căpușu Mare, Gârbău, Gilău, Apahida, Așchileu, Baciu, Bonțida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Feleacu, Florești, Iclod, Vultureni, Municipii: Cluj-Napoca, Dej și Gherla, Orașul Huedin - județul Cluj, Comune: Hereclean, Mirsid, Năpradea, Sălățig, Dragu, Sânmihaiu Almașului, Zimbor, Românași, Buciumi, Bălan, Surduc, Cristolț, Băbeni, Vârșolț, Horoatu Crasnei, Bănișor, Cizer, Pericei, Măeriște, Șărmășag, Bobota, Nușfalău, Boghiș, Ip, Halmășd, Marca, Almașu, Fildu de Jos, Creaca, Hida, Meseșenii de Jos, Someș Odorhei, Agrij, Letca, Lozna, Crasna, Camăr, Carastelec, Valcău de Jos, Municipiul Zalău, Orașe: Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Jibou - județul Sălaj, titular Compania de Apă SOMEȘ S.A.

            Tipul deciziei posibile luate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

            Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, în zilele de luni - joi între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 – 1400 şi la sediul Companiei de Apă SOMEȘ S.A. din  Cluj-Napoca, Aleea 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în zilele de luni - joi, între orele 730 – 16 şi vineri între orele 730 – 1330.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/ (la secțiunea Reglementări/ Acord de mediu/ Documentaţii procedură EIM şi EA).

            Dezbaterile publice ale raportului privind impactul asupra mediului se vor desfăşura in cele 2 judeţe, conform următorului calendar:

 

Judeţul CLUJ

Data

Ora

Locaţia dezbatere

22.09.2016

11.00

Consiliul Județean Cluj – mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților  nr. 106

15.00

Primăria Huedin – oraș Huedin, Strada Horea 1

23.09.2016

10.00

Primăria Sic – com. Sic, Str. II, 4

13.00

Primăria Dej – mun. Dej, Strada 1 Mai 2

 

Judeţul SĂLAJ

Data

Ora

Locaţia dezbatere

26.09.2016

11.00

Primăria Sărmășag – com. Sărmășag, Strada Teilor 34, 

15.00

Primăria Șimleu Silvaniei  – oraș Șimleu Silvaniei, Piața Libertății 3                                              

27.09.2016

11.00

Primăria Năpradea – com. Năpradea nr. 23                                               

15.00

Primăria Cehu Silvaniei – oraș Cehu Silvaniei, Str. Trandafirilor 35                                               

28.09.2016

15.00

Primăria Zalău – mun. Zalău, Piața Iuliu Maniu 3                                                 

 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii referitoare la raportul privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, până la data de 28.09.2016.

                                                                                    

      Data afişării anunţului

                                                                                               30.08.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

 

„Exploatare agregate minerale perimetrul Someş-Ritorsa”

 

propus a fi amplasat în extravilanul UAT Jibou, albia majoră a râului Someş, mal stâng, jud. Sălaj

titular: S.C. Ritorsa Trans  S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele  8:30-13:00 şi la sediul S.C. Ritorsa Trans  S.R.L. din com. Ip, sat Ip, nr. 265/E, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Jibou, în data de 06.09.2016, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 06.09.2016.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 16.08.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

 

EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, PERIMETRUL VEST, ALBIA MINORĂ A RÂULUI SOMEȘ, STAȚIE DE SORTARE, SPĂLARE ȘI CONCASARE AGREGATE MINERALE BĂBENI, COM. BĂBENI, JUD. SĂLAJ

 

propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbeni, jud. Sălaj

titular: S.C. DEMY – BROTHERS S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul S.C. DEMY – BROTHERS S.R.L. din mun. Zalău, str. T. Vladimirescu, nr. 38, bl. G164, et. III, ap. 105, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Băbeni, din loc. Băbeni, str. Principală, nr. 268, jud. Sălaj, în data de 26.07.2016, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 26.07.2016.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 30.06.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

                   „Exploatare agregate minerale Benesat”

propus a fi amplasat în intravilanul com. Benesat, albia majoră a râului Someș, mal stâng, jud. Sălaj

titular: SC  Dozer Agregate SRL

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul S.C. Dozer Agregate S.R.L. din loc. Benesat, nr. 119/A, com. Benesat, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Benesat, din loc. Benesat, jud. Sălaj, în data de 23.03.2016, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 23.03.2016.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 02.03.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, BALASTIERA SOMEȘ ARCADA

propus a fi amplasat în extravilanul com. Someș Odorhei, albia majoră a râului Someș, mal drept, jud. Sălaj

titular: S.C. ARCADA CON S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul S.C. ARCADA CON S.R.L. din loc. Jibou, str. Ciutărie, nr. 2C, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Someș Odorhei, din loc. Someș Odorhei, nr. 234, jud. Sălaj, în data de 22.03.2016, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 22.03.2016.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 26.02.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

EXPLOATARE AGREGATE MINERALE PERIMETRUL CIOCMANI – SUD,

propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbeni, loc. Ciocmani, albia majoră a râului Someș, mal stâng, jud. Sălaj

titular: S.C. TERRA FELICE S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul S.C. TERRA FELICE S.R.L. din loc. Ciocmani, nr. 331, com. Băbeni, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Băbeni, din loc. Băbeni, str. Principală, nr. 268, jud. Sălaj, în data de 23.02.2016, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 23.02.2016.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 28.01.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A ACUMULĂRII CUCEU SĂLAJ,

propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cuceu, intravilanul și extravilanul orașului Jibou, jud. Sălaj,  

titular: A. N. ”Apele Române” A. B. A. Someș - Tisa

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul A. N. ”Apele Române” A. B. A. Someș - Tisa – SGA Sălaj din mun. Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 91, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Orașului Jibou, din oraș Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Sălaj, în data de 12.01.2016, începând cu orele 15:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 12.01.2016.

 

      Data afişării anunţului pe site

                                                                 14.12.2015

______________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică


 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

„Amenajarea fermei G.O.C 1 în vederea creşterii puilor de carne şi a tinererului de înlocuire"   propus a fi amplasat în satul Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud. Sălaj,

titular: SC Flavoia Hen SRL

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00şi la punctul de lucru SC Flavoia Hen SRL din loc. Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 07:30 – 15:30.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Hereclean,  jud. Sălaj,  în data de 08.07.2015, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 08.07.2015.

   

      Data afişării anunţului pe site

15.06.2015

______________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

„Lucrări de exploatare nisip şi pietriş-albia minora a râului Someş" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cheud, comuna Năpradea, jud. Sălaj

titular: SC Inserco Resurse Minerale SRL

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul SC Inserco Resurse Minerale SRL din localitatea Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 250/A, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Năpradea,  jud. Sălaj,  în data de 08.01.2015, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 08.01.2015.

   

      Data afişării anunţului pe site

17.12.2014

______________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

APM Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul:

,,FERMA DE CRESTERE SI INGRASARE PORCI 1950 CAPETE",

 propus a fi amplasat în loc. Biusa-extravilan, comuna Benesat, jud. Sălaj,

 

 titular: sediul S.C. HAIDU TRADING S.R.L. din com. Benesat, loc. Biusa, nr. 15.

       Tipul deciziei posibile luate de APM Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat  la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul sediul S.C. HAIDU TRADING S.R.L. din com. Benesat, loc. Biusa, nr. 15, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei Benesat,  jud. Sălaj,  în data de 06.01.2015, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 06.01.2015

   

      Data afişării anunţului pe site

10.12.2014

______________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

"Forajul si echiparea sondelor 10H, 11H, 12H, 102E, culoar de lucru si drum de acces"

propus a fi amplasat în intravilanul ?i extravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie I – Crisana Banat

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie I – Crisana Banat, din loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri , între orele 07:00 – 15:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Marca,  jud. Sălaj,  în data de 23.10.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 23.10.2014.

  

      Data afişării anunţului pe site

29.09.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

"Forajul  şi echiparea sondelor 17H, 18H, 20H, 21H, 22H, 23H, culoar de lucru şi drum acces"

propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri , între orele 07:00 – 15:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Marca,  jud. Sălaj, în data de 17.09.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 17.09.2014.

         Data afişării anunţului pe site

20.08.20104

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

"Forajul si echiparea sondelor 10H, 11H, 12H, 25H, 102E, culoar de lucru si drum de acces"

propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie I – Crisana Banat

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie I – Crisana Banat, din loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri , între orele 07:00 – 15:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Marca,  jud. Sălaj,  în data de 11.09.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 11.09.2014.

  

      Data afişării anunţului pe site

20.08.20104

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

APM Sălaj  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul:

"CONSTRUIRE FERMA CRESTERE SI INGRASARE PORCI, 800 LOCURI"

 propus a fi amplasat în loc. Dobrin-extravilan, com. Dobrin,  jud. Sălaj.,

 titular: S.C. ECO-PIG  FARM S.R.L.

       Tipul deciziei posibile luate de APM Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat  la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. ECO-PIG  FARM S.R.L. dinoras Cehu-Silvaniei, str. Horea, nr. 31, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30– 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei Dobrin,  jud. Sălaj,  în data de 10.09.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 10.09.2014.

 

      Data afişării anunţului pe site

19.08.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

"Forajul si echiparea sondelor 13H, 14H, 15H, 16H, 19H, 24H, culoar de lucru si drum de acces"

propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., dinBucure?ti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri , între orele 07:00 – 15:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Marca,  jud. Sălaj,  în data de 20.08.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 20.08.2014.

  

      Data afişării anunţului pe site

22.07.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

APM Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul:

„Mărirea capacită?ii la ferma de cre?tere ?i îngră?are a porcilor la 2600 capete",propus a fi amplasat în loc. Sighetu Silvaniei, nr. 218, com. Chie?d,  jud. Sălaj, titular: SC DOMIPOR SRL.

       Tipul deciziei posibile luate de APM Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul SC DOMIPOR SRL dinlocalitatea Chie?d, str. Morii, nr. 60, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30– 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primăriei comunei Chie?d  jud. Sălaj,  în data de 24.07.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 24.07.2014.

   

      Data afişării anunţului pe site

02.07.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

"Forajul ?i echiparea sondelor 10H, 11H, 12H, 102E, culoar de lucru ?i drum de acces"

propus a fi amplasat în intravilanul ?i extravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Produc?ie I – Cri?ana Banat

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Produc?ie I – Cri?ana Banat, dinloc. Suplacu de Barcău, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri , între orele 07:00 – 15:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Marca,  jud. Sălaj,  în data de 23.07.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 23.07.2014.

  

      Data afişării anunţului pe site

01.07.20104

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

"Amplasarea,  forajul, echiparea şi exploatarea sondelor 53V, 105E, 51V, 52V, 156E, 157E, 158E, 161E, 71 V Suplac, sat Leşmir "

propus a fi amplasat în intravilanul loc.Leşmir, jud. Sălaj

titular: S.C.  OMV Petrom S.A.

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. dinBucureşti, str.Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30– 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Marca,  jud. Sălaj,  în data de 16.07.2014,începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de  16.07.2014.

  

      Data afişării anunţului pe site

17.06.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

"CONSTRUIRE FERMA  PISCICOLA PREMIUM FISH"

propus a fi amplasat în oras Jibou-extravilan, jud. Sălaj

titular: S.C. RITORSA TRANS  S.R.L.

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Rapoartul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. RITORSA TRANS  S.R.L. din localitatea loc. IP, nr. 265/E, jud. Sălaj,în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30– 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei Jibou,  jud. Sălaj,  în data de 29.05.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 29.05.2014.

  

      Data afişării anunţului pe site

08.05.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

Amplasare siloz cocs de petrol" propus a fi amplasat în loc. Recea, com. Vârşolţ, jud. Sălaj

titular: SC Cemacon SA

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul SC Cemacon SA din localitatea Cluj Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 48, clădirea Silver Business Center, etaj 1, jud. Cluj,în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30– 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Vârşolţ,  jud. Sălaj,  în data de 15.04.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 15.04.2014.

  

      Data afişării anunţului pe site

24.03.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
 

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul:

"Balastieră Cheud – albia minoră a râului Someş"

propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cheud, comuna Năpradea, jud. Sălaj

titular: S.C. Grami Finca  S.R.L.

       Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2 şi la sediul S.C. Grami Finca S.R.L. din localitatea Panic, str. Goger, nr. 1/i, jud. Sălaj,în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30– 13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc, la sediul Primăriei comunei Năpradea,  jud. Sălaj,  în data de 06.03.2014, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 06.03.2014.

   

      Data afişării anunţului pe site

13.02.2014

____________________________________________________________________________________

Anunţ public privind dezbaterea publică
APM Sălaj

 

A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul:

Realizare linie de măcinare şi micronizare pulberi minerale nemetalice –Redimensionare branşament electric şi utilităţi,

propus a fi amplasat în  localitatea Dioşod, nr. 2 A, com. Hereclean, jud. Sălaj,

titular: S.C. Ceramica Service  S.A.                                        

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Sălaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30-13:00 şi la sediul S.C. Ceramica Service S.A., din mun. Zalău, str. Fabricii, nr. 1, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:30.

            Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

            Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Hereclean, jud. Sălaj, în data de13.02.2014, începândcu orele 16:00.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 13.02.2014.

 

                                                         Data afişării anunţului pe site

                                                                                          24.01.2014