Back

Calitatea aerului ambiental în judeţul Sălaj

Raportul privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2022 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

Anunț public inițiere actualizare Plan de menținere a calității aerului pentru județul Sălaj

Înștiințare inițiere actualizare Plan de menținere a calității aerului pentru județul Sălaj

Raportul privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

Plan de mentinere a calitatii aerului pentru perioada 2018-2022

 

APM Sălaj monitorizează calitatea aerului în judeţul Sălaj prin măsurători continue la staţia automată, parte a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Staţia este de tip industrial 1, este amplasată în Zalău, pe strada Meteorologiei şi urmăreşte următorii poluanţi:

  • monoxid de azot (NO)
  • dioxid de azot (NO2)
  • oxizi de azot (NOx)
  • dioxid de sulf (SO2)
  • monoxid de carbon (CO)
  • ozon (O3)
  • pulberi în suspensie cu diametrul < 10 µm  - (PM10) determinate atât prin metoda automată cât şi prin cea gravimetrică.

Informaţiile furnizate de staţia automată sunt afişate sub forma indicelui general de calitate a aerului pe panoul amplasat în zona centrală a municipiului Zalău, dar pot fi consultate şi pe display-ul amplasat la sediul APM Sălaj, în Zalău, Str. Parcului nr. 2, sau pe site-ul www.calitateaer.ro.