Back

Ziua Mondială a Mediului - 5 iunie 2012

40 DE ANI DE GRIJĂ PENTRU MEDIU

 

În 2012, Ziua Mondială a Mediului împlineşte 40 de ani. Din 1972 de când s-a format Organizaţia Naţiunilor Unite, Ziua Mondială a Mediului a fost sărbătorită anual în întreaga lume sub diferite slogane.

Anul acesta Ziua Mondială a Mediului se desfăşoară sub genericul „Economia Verde – te include şi pe tine?”. Pentru unii complexul de economie verde poate fi prea complicat şi greu de înţeles. Dimportivă, economia verde, este un concept simplu şi foarte uşor de aplicat în orice domeniu la care am putea să ne adaptăm oricare dintre noi. Organizaţia Naţiunilor Unite descrie economia verde ca fiind o economie care îmbunătăţeşte echitatea socială şi bunăstarea umană, în timp ce reduce semnificativ riscurile de mediu. În expresia sa cea mai simplă, o economie verde poate fi gândită ca una cu emisii reduse de carbon, eficientă din punct de vedere a resurselor .

 Economia verde este determinată de investiţii care reduc emisiile de carbon şi poluarea, sporesc eficienţa energetică şi previn pierderea biodiversităţii. Aceste investiţii trebuie să fie catalizate şi sprijinite de reforme specifice.

Tranziţia către o economie verde are solide justificări economice şi sociale. Pentru o astfel de transformare a dezvoltării economice, este necesară o concentrare a eforturilor atât din partea guvernelor cât şi a sectorului privat. Aceasta înseamnă ca guvernele să creeze condiţiile pentru produse verzi şi cu impact redus asupra mediului, prin eliminarea progresivă a subvenţiilor nejustificate, reformarea politicilor şi oferirea de stimulente noi, consolidarea infrastructurii de piată si mecanismelor bazate pe piată, redirecţionarea investitiilor publice, ecologizarea şi achiziţiile publice. Pentru sectorul privat, acest lucru ar implica înţelegerea şi dimensionarea oportunităţilor reprezentate de tranziţia către o economie verde într-o serie de sectoare – cheie, şi răspunsul la reformele politice şi stimulente, prin niveluri mai ridicate de finantare şi de investitii în astfel de produse.

În ceea ce priveşte dimensiunea europeană, este cunoscut faptul că Uniunea Europeană promovează la nivel european politici privind trecerea către un consum şi o producţie durabile, de implementare a eficienţei resurselor în scopul de a opri presiunea asupra ecosistemelor naturale.

În cadrul Strategiei Europa 2020 este inclusă iniţiativa privind utilizarea mai eficientă a resurselor naturale, obiectiv foarte important în contextul schimbărilor climatice şi a diversificării surselor de energie. Strategia urmăreste, printre altele, o serie de obiective legate de conceptul de dezvoltare durabilă, vizând trinomul ”20x20x20” (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, cresterea eficientei energetice sau scăderea consumului de energie cu 20%, cresterea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final brut de energie la 20%) până la nivelul anului 2020.

O tranziţie spre o economie verde este deja în curs de desfăşurare şi în România  prin derularea de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a unor programe naţionale precum: CASA VERDE” Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire; Programul de stimulare a înnoirii parcului auto „Rabla”, Programului de realizare a pistelor pentru biciclisti, Programul privind producţia de energie din surse regenerabile, etc.

Alăturându-se campaniilor de conştientizare desfăşurate pe plan mondial, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj se implică pe plan local în susţinerea eforturilor de reducere a efectelor negative asupra mediului, prin activităţi de formare şi dezvoltare a cunoştinţelor ecologice, desfăşurate pe parcursul întregului an, în special în unităţile de învăţământ.

În acest an, cu ocazia evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Mediului, A.P.M. Sălaj desfăşoară o serie de activităţi cu caracter educativ care printre altele includ:

Ø     Marţi, 5 iuni - Ziua Porţilor Deschise - prilej cu care toţi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze instituţia, să-i cunoască activitatea şi pentru o zi să devină apărători ai mediului;

Ø     Joi, 7 iunie – „Parada Costumelor Eco” desfăşurată în parteneriat cu  Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Zalău. Evenimentul de va derula în sala festivă a instituţiei de învăţământ amintite mai sus.

 

Ziua Mondială a Mediuluireprezintă un binevenit prilej pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj de a adresa felicitări tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei mediului, tuturor partenerilor, voluntarilor de mediu şi nu în ultimul rând agenţilor economici din judeţ care implementează „proiecte verzi”.

Locuitorilor judeţului le adresăm îndemnul de a promova practici şi obiceiuri sănătoase pentru mediu, de a acţiona unitar în scopul  salvării patrimoniului natural, pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor viitoare.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului vă urăm tuturor, din suflete de ecologişti, un călduros La Mulţi Ani!

         

 

 

Director Executiv

dr. ing. Aurica GREC