Programul Naţional standard de monitorizare a radioactivităţii mediului

Programul Naţional de monitorizare a radioactivităţii mediului are ca scop supravegherea calităţii mediului din punct de vedere a radioactivităţii pe întreg teritoriul ţării; staţia de monitorizare a radioactivităţii din aer ,care este amplasată pe teritoriul municipiului Sălaj  face parte din acest program.

Obiectivele acestui program la nivel local sunt:

• detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de

radioactivitate a mediului;

• notificarea rapidă a factorilor de decizie în situatie de urgenţă radiologică şi susţinerea cu date din teren a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp real;

• urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;

• furnizarea de informaţii către public.

            Radioactivitatea aerului

            Debitul de doză de radiaţii gamma şi X este deteminat de staţia automată de monitorizare a radioactivităţii aerului. Valorile măsurate sunt indicate pe ecranul unui PC şi totodată stocate în memoria internă a computerului. Principiul de determinare se bazează pe utilizarea a două contoare Geiger Muller. Domeniul de măsurare a debitului de echivalent de doză este cuprins între 0,03 μSv/h şi 10 Sv/h. Sievertul (Sv) este unitatea de măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii.