Biroul de presă APM Sălaj

Responsabil pentru relaţia cu presa:

ing. Radu Hideg

Tel: 0260-662619

Fax: 0260-662622

E-mail: office@apmsj.anpm.ro