Informare privind autorizarea activității de pescuit comercial conform Ordinului nr. 410/2008 

Interdicții privind arderea miriști, vegetației ierboase

 

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat că în data de 11 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr . 495:

  •  Ordinul nr. 1150/2020 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226702)
  • Cerere viză anuală autorizație descarcă
  • Declarație pe proprie răspundere descarcă
  • Dovada achitării tarifului: 100 RON (respectiv 300 Ron în cazul autorizaţiilor de mediu integrate) se achită  în contul Agenţiei pentru Protecţia Mediului deschis la Trezoreria Satu Mare, cont IBAN: RO 71 TREZ 5465032 XXX 000003 (cod fiscal: 3963510).

Ordinul intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial

INFORMARE privind primirea înscrisurilor semnate cu semnătură electronică calificată

 Agenția pentru Protecţia Mediului Satu Mare , ca urmare a OUG 38/2020 art.5 alin.(1) și (2) acceptă de la persoane fizice și juridice primirea înscrisurilor semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu reglementările în vigoare.Documentele electronice pot fi transmise pe poșta electronică la adresa de e-mail:office[@]apmsm.anpm.ro, conform art. 6 alin (2) din OUG 38/2020.

Persoanele fizice și juridice pot transmite, în continuare, documentele în format fizic, prin registratura Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare (începând cu data ridicării stării de urgență), sau în format electronic fără semnătură electronică, prin intermediul adresei de e-mail a instituției office[@]apmsm.anpm.ro.

ANUNȚ IMPORTANT!

 

           În vederea luării măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-Cov-2, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii COVID-19.

       Începând cu data de 05.11.2020, APM SATU MARE sistează activitatea de relații cu publicul:

  •  Depunerea(în limita a 10MB / email)/ridicarea documentelor/documentațiilor se va face doar în format on-line, la adresa de e-mail:  office@apmsm.anpm.ro.
  • Sesizările, petițiile vor putea fi transmise on-line, la adresa de e-mail:  office@apmsm.anpm.ro

Plata aferentă tarifelor se va face prin ordin de plată în contul instituției: Contul APM Satu Mare este: RO71TREZ5465032XXX000003 (Cod fiscal 3963510).     

 Vă mulțumim pentru înțelegere!

Date contact:Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

str. Mircea cel Bătrân , nr.8B, loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare , cod 440012

email: office@apmsm.anpm.ro, tel: 0261736003, fax: 0261733500

Cod fiscal : 3963510

cont: RO71TREZ5465032XXX000003 deschis la Trezoreria Satu Mare

 
 
ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

   COMBATEREA AMBROZIEI - pagina specială a Ministerului Mediului

Prezentare și combatere

Legea nr.62 din 2018 privind combaterea ambroziei

Norme de aplicare a legii nr.62 din 2018

LEGEA nr. 129 din 14 iulie 2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

 

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).Menționăm că orice solicitare adresată instituției noastre care implică date de identificare va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor.

Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat aici