Descriere

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări aplică dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, având în vedere necesitatea ca prin actele de autorizare să se promoveze tehnologiile curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane, în care scop :

  • primeşte şi analizează documentaţiile ce însoţesc cererile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu ;
  • elaborează avizele, acordurile şi autorizaţiile care sunt de competenţa agenţiilor pentru protecţia mediului;
  • realizează şi ţine la zi evidenţa obiectivelor şi activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului de pe teritoriul judeţului sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor legale de autorizare;
  • stabileşte programele de conformare împreună şi de comun acord cu solicitantul cu respectarea dispoziţiilor legale şi urmăreşte modul lor de îndeplinire ;
  • îndeplineşte procedurile legale cu privire la asumarea obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare, al schimbării proprietarilor şi al încetării activităţii obiectivelor cu impact asupra mediului şi sănătăţii umane ;
  • îndeplineşte alte atribuţii de directivare, implementare şi autorizare care, potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt de competenţa agenţiilor pentru protecţia mediului judeţene ;
  • conduce procedura de autorizare şi emite acordul/autorizaţia/avizul de mediu pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe care sunt în competenţa lor de reglementare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  • participă la desfăşurarea etapelor procedurii de emitere a acordului /autorizaţiilor avizelor de mediu aflate în sfera de competenţă a autorităţilor centrale de mediu ;
  • păstrează evidenţa actelor de autorizare emise sau la a căror emitere au participat, precum şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii acestora ;
  • participă în colective de analiză şi control în probleme de autorizare.

Regulament cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei de Analiză Tehnică (CAT)

Convocare CAT/CSC