Descriere

           Staţia de Radioactivitatea Mediului Satu Mare (staţie de câmpie situată la o altitudine de 126 m, fata de nivelul mării) derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători asigură supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterilor nivelelor de radioactivitate în mediu şi avertizării/alarmării factorilor de decizie. Staţia de Radioactivitatea Mediului Satu Mare  şi-a început activitatea în anul 1962, simultan cu înfiinţarea RNSRM şi efectuează măsurători de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon şi Toron, cât  şi supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

 

În cadrul programului standard de monitorizare desfăşurat în cadrul RNSRM, se

urmăresc factorii de mediu:

• aer – prin determinarea activităţii beta globale  şi analiza gama spectrometrică

a aerosolilor  şi a depunerilor atmosferice (umede  şi uscate), precum  şi măsurarea continuă a debitului de doza gama externă absorbită;

• apa – prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică

a apelor principalelor cursuri, precum  şi a apelor freatică  şi potabilă;

• vegetaţie – (cu perioada de prelevare aprilie – octombrie), prin determinarea activităţii beta globale  şi analiza gama spectrometrică a vegetaţiei spontane  şi

comestibile (cereale, etc);

• sol necultivat – prin determinarea activităţii beta globale  şi analiza gama

spectrometrică.

        Pe  raza judeţului Satu Mare, neexistând obiective nucleare majore, nu se derulează programe de supraveghere a activităţilor cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei cauzate de existenţa unor astfel de obiective.

         Tipurile probelor recoltate, frecvenţa de recoltare, tehnica de măsurare, calculul valorilor activităţilor specifice, a limitelor de detecţie şi a impreciziilor rezultatelor pentru fiecare tip de probă în parte, precum şi transmiterea centralizată a rezultatelor sunt conforme cu  “Îndrumarul metodologic de lucru la staţiile RNSRM”.

            Măsurătorile beta globale a probelor de mediu se realizează  în două etape:

- măsurare imediată  după  prelevarea si pregătirea probelor şi

- măsurare întârziată la 5 zile de la colectarea probei respective.

 

Măsurarea imediată a probelor de mediu are ca scop detectarea rapidă a oricărei creşteri semnificative ale nivelelor de radioactivitate din mediu. Determinarea  nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu se realizează prin măsurătoarea întârziată ( la 5 zile de la colectare) a probelor de mediu.

         Tipurile de probe de mediu colectate şi frecvenţa de recoltare pentru programul standard  de lucru pentru o staţie cu program de  11 ore sunt prezentate în tabel

 

 

Tipul probei

Frecvenţa recoltării

Aerosoli atmosferici

2 aspiraţii / zi 

Depuneri şi precipitaţii atmosferice

1 / zi

Apă potabilă

1 / zi

Apă de suprafaţă Someş

1 / zi

Vegetaţie

1 / săptămână, de la 01martie la 31 octombrie

Sol

1 / săptămână, de la 01martie la 31 octombrie

Probe de precipitaţii pt. analiza de tritiu

In funcţie de nr. de precipitaţii/luna

Sol

1 proba anuala în iunie

Vegetaţie

1 proba anuala în iunie

Apă de suprafaţă

1 proba cumulata /luna

Apa de suprafaţa Crasna, Someş, Tur

3 probe/luna-protocol cu Apele Române - măsurat ape transfrontaliere

 

        

În cazul în care valorile imediate ale activităţii specifice depăşesc valorile prezentate mai jos  se fac remăsurări:                                

  • 10 Bq/mc pentru aerosoli                                  
  • 200 Bq/mp zi pentru depuneri                                    
  • 2 Bq/l pentru ape

 

Datele de radioactivitatea mediului sunt validate zilnic ( flux rapid) si lunar (fluxul lent) şi stocate în baze de date, păstrate atât la nivelul staţiilor RA cât şi la Laboratorul Central de Radioactivitatea Mediului Bucureşti.                          

         Orice depăşire a valorii medii lunare cu 100% a debitului de doză absorbită se anunţă la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului – Bucureşti pentru a valida valoarea şi identifica cauzele.

          Lărgind aria de supraveghere a radioactivităţii mediului staţiile de supraveghere, inclusiv cea din Satu Mare au fost dotate cu staţii automate de supraveghere AAMS, obţinute de RNSRM prin Proiectul PHARE derulat.

           Catargul staţiei este montat în curtea Colegiului Naţional ”Mihail Eminescu”, în apropierea APM Satu Mare. Partea de aparatură de supraveghere, respectiv, PC-ul şi consola meteo se află în incinta staţiei de radioactivitate. Aparatura funcţionează în parametrii, citirile dozei absorbite făcându-se din oră în oră. În prezent se pot vizualiza şi datele referitoare la staţiile Oradea, Zalău respectiv Baia Mare, judeţele limitrofe.