Contact

Program funcționare APM Satu Mare:

Luni - Joi 8:00 – 16:30;

Vineri 8:00 - 14:00

  Începând cu data de 15.03.2022 programul de lucru cu publicul este următorul:

  • Preluare acte, documentații /eliberarea actelor de reglementare luni-joi între orele 9-13 la sediul instituției
  • Documentațiile pot fi depuse în continuare și on line (în limita a 10MB / email) la adresa de e-mail:  office@apmsm.anpm.ro.
  • Sesizările, petițiile vor putea fi depuse fizic la sediul instituției sau  transmise on-line, la adresa de e-mail:  office@apmsm.anpm.ro

Plata aferentă tarifelor se va face prin ordin de plată în contul instituției: Contul APM Satu Mare este: RO71TREZ5465032XXX000003 (Cod fiscal 3963510).     

Date contact:Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

str. Mircea cel Bătrân , nr.8B, loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare , cod 440012

email: office@apmsm.anpm.ro, tel: 0261736003, fax: 0261733500

Cod fiscal : 3963510

cont: RO71TREZ5465032XXX000003 deschis la Trezoreria Satu Mare

web http://apmsm.anpm.ro

           Director executiv: Izabella Stier

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii: Diana Oșan

Şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare : Maria Pop

Responsabil relația cu presa Izabella Stier

Program audiențe:

Marți între orele 9:00 – 13:00;

Persoanele care doresc audiență programată pentru o dată specificată pot să o facă cu cel puțin o zi înainte de data solicitată la email: office[@]apmsm.anpm.ro, telefon 0261736003, fax 0261733500.

Petițiile și solicitările de informații se pot transmite la e-mail : office[@]apmsm.anpm.ro, fax 0261733500 sau personal la secretariatul instituției, parter. Acestea trebuie depuse împreună cu formularul de acceptare a prelucrării datelor care poate fi descărcat aici.Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează.