Raport de aplicare a Legii nr. 52/2003

Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 

2023

2021    2022

2019    2020

2017     2018

2015     2016

 


Lista cu documente de interes public

Raport de aplicare a Legii 544/2001

Raport de aplicare a Legii 544/2001

2023

2021         2022

2019         2020

2017         2018

2015         2016


Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Anexa 3- Model de reclamație administrativă (pentru răspuns negativ)- descarcă

Anexa 4 - Model de reclamație administrativă (nu s-a răspuns în termen)- descarcă


Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

consilier Ioan Big

e-mail : office@apmsm.anpm.ro

telefon 0261736003, interior 228

fax 0261733500


Formular tip pentru cererea de informații de interes public conform L544/2001

Descriere

Accesul la informaţie reprezintă o condiţie de bază în rezolvarea problemelor de protecţie a mediului.

Accesul la informaţiile de mediu (şi nu numai) este o problemă fundamentală pentru creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi combatere a pericolelor legate de alterarea cadrului natural.

Dreptul cetăţenilor de a avea acces la informaţiile de mediu este unul dintre cele mai puternice mecanisme de protecţie a mediului.