Conducere

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare este condusă de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al Ministrului Mediului în condiţiile legii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare : strada Mircea cel Bătrân, nr.8B, cod 440012,

Satu Mare, tel.0261736003, 0261733792, fax. 0261733500, e-mail: office[@]apmsm.anpm.ro

Lista persoanelor din conducere

Director executiv:Izabella Stier

Agendă de lucru

Curriculum Vitae

Atribuții

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

 

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii: Diana Oșan

Şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare : Maria Pop