Gaz Vest SA.

”Extindere rețea gaze naturale în loc. Aciua, com. Pomi, jud. Satu Mare”, titular Gaz Vest SA.

Horn Istvan, Nadas Alice

”Extindere conductă gaze naturale”, propus a fi amplasat în mun. Carei, str. Grădina Viilor nr. 566, 572, 572A, 574, 580C, titulari Horn Istvan, Nadas Alice.

Dan Agroprim 2014 SRL

”Înființare fermă de porci și FNC în localitatea Halmeu, județul Satu Mare”, titular Dan Agroprim 2014 SRL.

SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare

”Creșterea siguranței în funcționare, trifazare LEA JT Lipău, zona PTA 4622”, titular SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare.

Comuna Supur

”Construire vestiare, alei pietonale, parcaje-alei carosabile în loc. Supuru de Jos”, titular Comuna Supur

Popa Vasile și Popa Maria

”Sală de evenimente, pensiune și spații de agrement în loc. Botiz, str. Mioriței”, titulari Popa Vasile și Popa Maria.          

Agro Partener SRL

”Alimentare cu energie electrică depozit cereale și unitate procesare în loc. Petrești”, titular Agro Partener SRL.           

Comuna Sanislău

”Extindere alimentare cu apă loc. Marna, com. Sanislău, jud. Satu Mare”, titular Comuna Sanislău .           

David M Mircea Intreprindere Individuală

” Hală de depozitare”, propus a fi a fi realizat în loc. Moftinu Mic, nr. 431, titular David M Mircea Intreprindere Individuală.

HOLIV ECOPLANT SRL.

” Amenajarea unei plantații de alun în sistem ecologic  în U.A.T. Săuca, județul Satu Mare”, propus a fi a fi realizat în extravilanul localității Săuca, titular HOLIV ECOPLANT SRL.

TINICHIGERIA SRL

” Depozit confecții metalice și showroom - Parter” propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, nr. Cad. 164310, jud. Satu Mare, titular TINICHIGERIA SRL.

SC COMCEREAL SA- completări

Desființare construcții în incinta Comcereal Carei

Apaserv Satu Mare SA

”Conductă de aducţiune apă Domăneşti - Moftinu Mare, jud. Satu Mare” propus în comuna Moftin, jud. Satu Mare , titular Apaserv Satu Mare SA. 

REGISTRU AUTO ROMÂN R.A

” Extindere conductă de distribuție și branșament  gaze naturale  presiune redusă” propus a fi amplasat în str. Careiului, nr. Fn.,  mun. Satu Mare, titular REGISTRU AUTO ROMÂN...

MIHALI TUDOREL și MIHALI GEORGETA MONICA.

”Extindere și schimbare de destinație anexe P în atelier de procesare lapte” propus în municipiul Satu Mare, Ferma Sătmărel nr. 41, titular MIHALI TUDOREL și MIHALI GEORGETA MONICA.

ANGELINA SRL

”Construcție cu funcțiuni mixte (P+1E) spațiu comercial și administrativ”,  în loc. Călinești Oaș, nr. 19A

Comuna Păulești

”Drumuri agricole în comuna Păulești etapa II”, în Paulești, Ambud, Amaț

HOTEA GHEORGHE și HOTEA MARIA

”Extindere conductă de distribuție presiune redusă PE Dn 63 mm și branșamente de  gaze naturale”,  str. Principală, nr. 21/A, sat Mărtinești, comuna Odoreu

SC Agro Radu SRL

”Construire centru colectare cereale cu 3 silozuri, uscător, și copertină metalică”,  în loc. Cărășeu, comuna Culciu

Municipiul Satu Mare

”Amenajare terminal transjudeţean- translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibride precum şi a unei staţii de încărcare”, în municipiul Satu Mare, str. Fabricii, fn 

S.C. GRAIN EXPRESS S.R.L.

”Construire unitate de depozitare cereale”, în municipiul Carei, str. Al. I. Cuza nr. 27

Costea Petru

”Extindere conductă gaze naturale”,   în loc. Păulești, str. Bujorului nr. 1     

Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa

”Alimentarea cu energie electrică canton și magazie în Satu Mare”

Primăria mun. Satu Mare

”Regenare fizică a zonei Turnul Pompierilor, prin activități care vizează dezvoltarea comunitară și siguranța publică, Pasaj Ștefan Ruha, mun. Satu Mare”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A

„REPARATII POD: DN1F KM 161+587 – GHENCI – SATU MARE”

Acta Line Trans SRL.

”Construire unitate de depozitare cereale - anexe exploatație agricolă în loc. Giurtelecu Hododului, com. Hodod”, titular Acta Line Trans SRL.

Comuna Valea Vinului

”Alimentare cu apă în loc. Sâi și Măriuș ”, titular Comuna Valea Vinului.

Veres Agro Prod Com SRL.

”Extindere fermă de suine Andrid - Post de transformare PTAB 630 kVA ” , titular Veres Agro Prod Com SRL.

Corina Express Line SRL

” Clădire P+1 cu funcțiuni multiple în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu fn ”, titular Corina Express Line SRL.

Agrotech Bioprod Cooperativa Agricolă

” Construire centru de condiționare și procesare nuci bio și achiziționare utilaje pentru plantație de nuci în loc. Moftinu Mare” , titular Agrotech Bioprod Cooperativa Agricolă.

Comuna Vetiș

” Extindere rețea distribuție gaze naturale în localitățile Vetiș, Decebal, Oar, com. Vetiș, jud. Satu Mare” , titular Comuna Vetiș.

Gavrău Sorin.

” Extindere conductă gaze naturale în mun. Satu Mare, str. Ceferiștilor ” , titular Gavrău Sorin.

SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare

” Înlocuire conductoare LEA JT clasice cu conductoare torsadate în localitatea Tiream ” , titular SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare.

Unicarm SRL

” Alimentare cu energie electrică fermă agrozootehnică în loc. Moftinu Mic ” , titular Unicarm SRL.

Lindner SRL.

” Reparații capitale la construcții existente pentru spații de depozitare în mun. Carei, Ferma Klara ” , titular Lindner SRL.

Nefrocare RMN SRL.

” Construire centru medical în sistem ambulatoriu în mun. Satu Mare, Aleea Oituz nr. 4/A ” , titular Nefrocare RMN...

PRIMĂRIA SATU MARE

”Modernizarea pistei de bicicliști Pod Golescu și construirea unui pasaj subteran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul din mun. Satu Mare”

Ilieș Cristian Radu

”Extindere conductă gaze naturale” , propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, str. Toamnei nr. 33

Parohia Ortodoxă Comlăușa

” Reorganizare funcțională incintă, reorganizare și amenajare cimitir existent ” , propus a fi amplasat în loc. Comlăușa, str. Bisericii nr. 173, com. Batarci

Rehn Maria

” Extindere conductă de canalizare” , propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, str. Ion Popdan nr. 37, titulară Rehn Maria.

Bârlea Adrian Cosmin.

” Extindere conductă distribuție gaze naturale” , propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, str. Lotus, titular Bârlea Adrian Cosmin.

Melan Anita.

” Extindere conductă distribuţie gaze naturale” , propus a fi amplasat în loc. Păulești, str. Ciocârliei fn, titulară Melan Anita.

Orașul Negrești Oaș

Modernizare spațiilor verzi pentru crearea unui ”coridor verde” de calitate în orașul Negrești Oaș

OMV Petrom Marketing SRL

”Montare rezervă de apă cu cabină tehnică externă în incinta stației de distribuție caburanți Livada ” , titular OMV Petrom Marketing SRL.

LINON HIRRAWS LK SRL

Heleșteu piscicol realizat prin exploatarea nisipului și pietrișului și valorificare materialului excavat la construirea variantei de ocolire a municipiului Satu Mare

Tomșa Călin Gheorghe

”Construire atelier tâmplărie ” , propus a fi amplasat în com. Păulești, sat Rușeni  nr. 113, titular Tomșa Călin Gheorghe.

Magurean Dorel.

”Extindere conductă gaze naturale ” , propus a fi amplasat în com. Odoreu, loc. Mărtinești, titular Magurean Dorel.

Ryoma Design & Construction SRL

”Extindere conductă gaze naturale, extindere rețea de apă și extindere rețea de canalizare ” , propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna fn, titular Ryoma Design...

Comuna Santău

” Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Santău și Chereușa, comuna Santău, județul Satu Mare - Obiectiv 1 - Chereușa ”, titular Comuna Santău.

Comuna Santău

” Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Santău și Chereușa, comuna Santău, județul Satu Mare - Obiectiv 1 - Santău ”;

Consiliul Local Beltiug

” Modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și balneo în comuna Beltiug ” , propus a fi amplasat in Parcul Balnear Beltiug, comuna Beltiug,...

Naghi Dina

” Extindere conductă distribuție gaze naturale”, propus a fi amplasat în orașul Tășnad, str. Liliacului, titulară Naghi Dina.

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare

” Creșterea siguranței în funcționare LEA 0,4 kV, com. Agriș, zona PTA 4859 ”, propus a fi amplasat în loc. Agriș, titular SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare.

Opris Trans SRL

” Amplasare spălătorie auto modulară”, propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 74A, titular Opris Trans SRL.

Csaba & Csaba Company SRL.

” Alimentare cu energie electrică fermă de porci în loc. Urziceni ”, titular Csaba & Csaba Company SRL.

Comuna Beltiug

” Construire sală de sport cu tribună 180 locuri ”, titular Comuna Beltiug.

SNTGN Transgaz SA.

”Acord acces - racord şi SRMP Doba, jud. Satu Mare”, propus a fi amplasat în com. Doba, CF 104043, zona DE 725, titular SNTGN Transgaz SA.

Gaz Vest SA

” Extindere conductă gaze naturale ”, propus a fi amplasat în orașul Negrești Oaș, str. T. Vladimirescu , titular Gaz Vest SA;

Gaz Vest SA

” Extindere conductă gaze naturale ”, propus a fi amplasat în orașul Negrești Oaș, str. T. 1 Iunie , titular Gaz Vest SA;

Gaz Vest SA

” Extindere conductă gaze naturale ”, propus a fi amplasat în orașul Negrești Oaș, str. Valea Cerbului , titular Gaz Vest SA;

Gaz Vest SA

” Extindere conductă gaze naturale ”, propus a fi amplasat în orașul Negrești Oaș, str. Mesteacănului , titular Gaz Vest SA.

Comuna Săuca

” Modernizarea străzi de interes local în com. Săuca, jud. Satu Mare ”, titular Comuna Săuca.

Compania națională de administrare a infrastructurii rutiere

”Lucrări de execuție și montaj pentru realizarea sistemului de monitorizare video a vehiculelor în punctele de trecere a frontierei pe drumurile naționale în com. Urziceni, DN1F”, titular...

SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare

” Alimentare cu energie electrică casă de locuit Finta Vasile, loc. Bixad, str. Măgura nr. 512 ”, titular SDEE Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare.

Comuna Lazuri

” Extindere rețea de apă și canalizare menajeră în comuna Lazuri, str. Ioan Mureșan ”, titular Comuna Lazuri.

Biserica Penticostală Supuru de Jos

” Construire biserică în loc. Supuru de Jos, str. Gării nr. 41 ”, titular Biserica Penticostală Supuru de Jos.

Nagy Pavel Legumicultor PFA

” Construire pensiune agroturistică Colț de Rai în loc. Cean nr. 11, com. Săuca ”, titular Nagy Pavel Legumicultor PFA.

Lieb Francisc

” Extindere conductă de gaze naturale ”, propus a fi amplasat în loc. Căpleni nr. 712, 719, titular Lieb Francisc.

Mureșan Dan Gavril

” Extindere conductă de gaze naturale în loc. Mărtinești, str. Mesteacănului ”, titular Mureșan Dan Gavril.

Sztankovics Ioan Iosif

” Extindere conductă de gaze naturale în mun. Satu Mare, zona de agrement Bercu ”, titular Sztankovics Ioan Iosif.

Apaserv Satu Mare SA

” PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE/REGIUNEA NORD-VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020 ”, propus a fi amplasat în județul Satu Mare, titular...

Comuna Pomi

” Realizarea unei infrastructuri mici în loc. Pomi, com. Pomi, jud. Satu Mare ”,titular Comuna Pomi.

Macea Bov SRL

” Înființare fermă bovine ”, propus a fi amplasat în com. Sanislău, sat Horea, extravilan, jud. Satu Mare, titular Macea Bov SRL.

Graldac Aniana SRL

” Amenajare heleșteu piscicol prin exploatarea resursei de nisip și pietriș și valorificarea materialului excavat la construirea variantei ocolitoare a municipiului Satu Mare ”, propus a...

Bulls Man SRL.

” Înființare fermă de bovine ”, propus a fi amplasat în loc. Ghenci, com. Căuaș, titular Bulls Man SRL.

Comuna Odoreu

” Amenajare teren de sport multifuncțional și împrejmuire ”, propus a fi amplasat în loc. Odoreu, str. Stadionului nr. 1/A, titular Comuna Odoreu.

SC Ecostar Fruct SRL.

” Realizarea unei expoatații pomicole de către SC Ecostar Fruct SRL în județul Satu Mare ”, propus a fi amplasat în loc. Sâi, extravilan, nr. cad. 100891, titular SC Ecostar Fruct...

SC Ecostar Fruct SRL

” Amenajarea unei unități de depozitare, condiționare, procesare fructe în localitatea Lazuri, județul Satu Mare ”, propus a fi amplasat în loc. Lazuri, nr. cad. 103232, titular...

Apaserv Satu Mare SA

” Reabilitare, înlocuire rețele de apă pe B-dul Octavian Goga (între B-dul Cloșca și str. Dâmbovița) din municipiul Satu Mare ”, titular Apaserv Satu Mare SA.

SA Agrospic

” Construire depozite cereale P în loc. Apa, com. Apa ”, titular SA Agrospic.

Pinte Ioan Aurel

Alimentare cu energie electrică casă de locuit în comuna Călinești Oaș, jud. Satu Mare

Automotive Refinish Distribution SRL.

” Construire complex servicii auto P, anexă P, anexă S+P, terasă acoperită, centrală termică P și schimbarea destinației din anexă în clădire de birouri și depozit de vopsele ”, ...

Vida Mircea Radu

” Alimentare cu energie electrică pompă de apă în loc. Mărtinești, str. Lalelelor fn”, titular Vida Mircea Radu.

Orașul Livada

” Extindere canalizare menajeră în loc. Adrian, Livada Mică și Dumbrava, orașul Livada ”, titular Orașul Livada.

Agrotop Val SRL

” Modernizare fermă vegetală în loc. Crișeni, str. Principală nr. 64, com. Craidorolț, titular Agrotop Val SRL.

Gaz Vest SA.

” Extindere conductă gaze naturale în orașul Negrești Oaș, str. Plopilor ”, titular Gaz Vest SA.

Sampax SRL

” Construirea unui depozit de cereale în loc. Românești, com. Medieșu Aurit ”, titular Sampax SRL.

Agroindustriala Carei SA

” Extindere și modernizare stație carburanți ”, propus a fi amplasat în municipiul Carei, Calea Mihai Viteazul nr. 112, titular Agroindustriala Carei SA.

Orașul Livada.

” Alimentare cu apă în loc. Livada Mică și Dumbrava, jud. Satu Mare ”, titular Orașul Livada.

Loga Monica, Loga Valeriu Andrei

” Extindere conductă de distribuție gaze naturale în mun. Satu Mare, str. Crăieselor fn ”, titulari Loga Monica, Loga Valeriu Andrei.

Stan Amalia PFA

” Platformă gunoi grajd ”,  propus a fi amplasat in loc. Rătești nr. 119/B, jud. Satu Mare , titular Stan Amalia PFA.

Kriegsdorfer SRL

” Înființare plantație pomicolă ecologică, împrejmuire și anexă agricolă la exploatație pomicolă în loc. Hodod ”, titular Kriegsdorfer SRL.

APASERV SATU MARE SA

”Extindere rețele de canalizare sub presiune și racorduri canal la blocuri de locuit”, propus în municipiul Satu Mare, str. Merilor, titular APASERV SATU MARE SA.

MIHAI CORNEL

”Casă de vacanță P, împrejmuire și amenajare parcelă” propus în municipiul Satu Mare, drum Pădurea Noroieni, titular MIHAI CORNEL.

APASERV SATU MARE SA

”Extindere rețele de canalizare și racorduri canal”, propus în municipiul Satu Mare str. Dunării, titular APASERV SATU MARE SA.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

”Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul vechi din municipiul Satu Mare”, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE.

SC Raul&Grigore Oaș SRL

” Construire service și spălătorie auto, loc. Botiz, comuna Botiz, jud. Satu Mare” propus a fi amplasat în Botiz, str. Mioriței, nr. 93.  -  titular SC Raul&Grigore Oaș SRL.

Chis Ionut Radu

”Extindere conducta de distribuție  presiune redusa gaze naturale" propus a fi amplasat in Martinesti, 134E, jud.Satu Mare -  titular Chis Ionut Radu.

Pop Vasile Daniel și alții.

”Extindere conductă distribuție presiune redusă și branșament gaze naturale” propus în localitatea Mărtinești str. Crizantemei, comuna Odoreu, titulari Pop Vasile Daniel și alții.