OMV Petrom SA - Sonda 804

” Lucrări de abandonare aferente sondei 804 Scărişoara Nouă ” , titular OMV Petrom SA.

OMV Petrom SA- sonda 805

” Lucrări de abandonare aferente sondei 805 Scărişoara Nouă ” , titular OMV Petrom SA.

OMV Petrom SA- Sonda 808

” Lucrări de abandonare aferente sondei 808 Scărişoara Nouă ” , titular OMV Petrom SA.

OMV Petrom SA.- Sonda 251

” Lucrări de abandonare aferente sondei 251 Scărişoara Nouă ” , titular OMV Petrom SA.

Mureşan Septimiu Ciprian

” Construire showroom auto P ” , propus a fi amplasat în mun. Carei, str. Mihai Viteazu nr. cad. 111472, titular Mureşan Septimiu Ciprian.

Oana SRL

”Construire depozit de pufuleţi”, propus a fi amplasat în loc. Bercu Nou nr. 68, titular Oana SRL

Oana SRL

”Construire depozit de pufuleţi”, propus a fi amplasat în loc. Bercu Nou nr. 68, titular Oana SRL

Coza Florin PFA

Dezvoltarea exploatației deținute de Coza Florin PFA (fermă vaci de lapte) ” , propus a fi amplasat în loc. Bârsău de Sus, titular Coza Florin PFA.

SC PRODEXIMP SRL

Recalibrare albie minoră  a râului Someș și traversarea râului Someș perimetrul Culciu Mic

Topagrar SRL

” Construire depozit chimicale, corp administrativ şi amenajare staţie de carburanţi ”, propus a fi amplasat în loc. Craidorolţ, titular Topagrar SRL.

Balaj Petrişor

”Construire hală cu P (garaje)”, propus a fi amplasat în loc. Ciuperceni, com. Agriş, titular Balaj Petrişor.

Promat Comimpex SRL

”Platformă depozitare carburanţi şi staţie mobilă distribuţie carburanţi”, propus a fi amplasat în oraşul Tăşnad, str. Gării fn, titular Promat Comimpex SRL.

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare.

” Realizarea rețelei electrice de interes public necesară pentru racordarea a 7 locuințe individuale în loc. Mărtineşti, str. Mesteacănului/Izvoarelor ” , titular SDEE Transilvania...

Ciorcășel Claudiu.

” Construire hotel în mun. Satu Mare, str. Petofi nr. 43 ” , titular Ciorcășel Claudiu.

Joltan Manuela Elena

”Extindere conductă apă potabilă în loc. Ambud”, titular Joltan Manuela Elena

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare

” Creşterea siguranței în funcționare, trifazare LEA JT în loc. Cărăşeu zona PTA 4618 ” , titular SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare.

SC Ferocom Bix SRL

” Balastiera Mărtineşti amonte ” , propus a fi amplasat în albia minoră a râului Someş, com. Odoreu - Mărtineşti , titular SC Ferocom Bix SRL . ...

Toma Maria Agrofermier PFA

” Realizare platformă betonată de depozitare a gunoiului de grajd şi bazin vidanjabil de colectare a dejecţiilor lichide”, propus a fi amplasat în loc. Batarci, str. Pădurii nr. 313,...

Topagrar SRL

”Realizare 4 puţuri forate”, propus a fi amplasat în loc. Craidorolţ, intravilan, titular Topagrar SRL. 

Bioland România SRL

” Dotare cu cort pentru presa de ulei şi siloz tampon de 150 to ” , propus a fi amplasat în loc. Culciu Mic fn, titular Bioland România SRL .       

Steiger SRL

”Construire hală de producţie, staţie de pompare şi rezervă de apă”, propus a fi amplasat în mun. Carei, str. Constantin Mille nr. 5, titular Steiger SRL. 

Romeschir SRL

”Extindere lac de pescuit sportiv Adrian 4, prin exploatarea şi valorificarea resursei de nisip şi pietriş”, propus a fi amplasat în loc. Adrian, extravilan, titular Romeschir SRL.

OMV Petrom SA

”Lucrări de abandonare aferente sondei 1017 Carei”, propus a fi amplasat în           extravilanul mun. Carei, titular OMV Petrom SA

S.C. WAD SPED TRANS S.R.L

Construire service și spălătorie auto , amenajări exterioare și împrejmuire teren, loc Petea

Rudolf Hag Construct SRL

”Construire pensiune P+1+M”, propus a fi amplasat în loc. Vetiş, drumul Careiului fn, titular Rudolf Hag Construct SRL.       

Ferocom Bix SRL

” Exploatare piscicolă Medieşu Aurit ” , titular Ferocom Bix SRL.      

Primăria oraşului Tăşnad.

”Amplasare platformă subterană pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere în oraşul Tăşnad”, propus a fi amplasat în oraşul Tăşnad, Aleea Salcâmilor colţ cu str. Zorilor (amplasament 1)...

SC Alu Menziken SRL.

” Fabrică pentru producția de extrudate din aluminiu și topitorie ”, propus a fi amplasat în loc. Medieșu Aurit nr. 793, titular SC Alu Menziken SRL.

Marchis-David Adriana Floare, Ciorba-David Ioan, Doros Nicolae şi Elena Viorica

”Extindere rețea de apă și branșament de apă”, propus a fi amplasat în Satu Mare, Str. Spicului, Jud. Satu Mare, titular Marchis-David  Adriana Floare, Ciorba-David Ioan, Doros Nicolae...

Primăria Municipiului Satu Mare

” Regenerare fizică a zonei Ostrovului”, propus a fi amplasat în Satu Mare, str. Uzinei, nr. 28, titular Primăria Municipiului Satu Mare. 

Anitaș Ioan Cristian PFA

”Amenajare pensiune agroturistică”, propus a fi amplasat în Loc. Apa, Nr. 424, Com. Apa, Jud. Satu Mare, titular Anitaș Ioan Cristian PFA

Județul Satu Mare și Orașul Negrești Oaș

” Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă ”, propus a fi amplasat în Luna Șes Negrești Oaș, ...

SC Moș SRL.

”Extindere hală de producție”, propus a fi amplasat în com. Săcășeni nr. 174, titular SC Moș SRL.

Comuna Socond

”Alimentarea cu apă loc. Hodișa, Cuța, Stâna, com. Socond, jud. Satu Mare”, titular Comuna Socond.

Ceetrus România SA

”Extindere conductă gaze naturale și stație de reglare măsurare, extindere conductă canalizare”, propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, str. Careiului 77-79, titular Ceetrus România SA

SC Apaserv Satu Mare SA

”Reabilitare colector canalizare și rețea de canalizare B-dul Octavian Goga, (între B-dul Cloșca și str. Dâmbovița) municipiul Satu Mare”, titular Municipiul Satu Mare prin SC Apaserv Satu Mare...

Gaz Vest SA

”Extindere conductă distribuție gaze naturale”, propus a fi amplasat în orașul Negrești Oaș, str. Gării, titular Gaz Vest SA.

Chiș Stelian Vasile PFA

” Construire pensiune agroturistică P+M ”, propus a fi amplasat în loc. Berveni, titular Chiș Stelian Vasile...

Terra Verde SRL.

” Amplasare stație tip container transportabil pentru distribuție combustibil ”, propus a fi amplasat în loc. Halmeu, str. Dabolț, CF 101618, nr. cad. 101618, titular Terra Verde SRL.

Vasy & Alex SRL

” Înființarea unei unități de producție peleți și brichete din paie ”, propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, str. Ferma Sătmărel nr. 32, titular Vasy & Alex SRL

Tur Granit Com SRL

” Deschidere și amenajare balastieră prin exploatarea și valorificarea resursei de nisip și pietriș din albia minoră a râului Someș ”, propus a fi amplasat în perimetrul Valea Vinului...

Sam Mills Feed SRL.

” Construire hală depozitare, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități ”, propus a fi amplasat în loc. Botiz, str. Mioriței nr. 151, titular Sam Mills Feed SRL.

Bura Maria PFA

” Anexă gospodărească - Platformă gestionare gunoi de grajd ”, propus a fi amplasat în loc. Gherța Mică nr. 240A, titular Bura Maria PFA.

SC Electrolux România SA

”Extindere corp principal de producție (C8)”, propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare, B-dul Traian nr. 23-29, titular SC Electrolux România SA.

SC Electrolux România SA

” Extindere și modificări nestructurale corp depozit (C16) ” , propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, B-dul Traian nr. 23-29, titular SC Electrolux România SA.

SDEE TRANSILVANIA NORD SA - Sucursala Satu Mare

SDEE TRANSILVANIA NORD SA - Sucursala Satu Mare

”Extindere rețea electrică de distribuție publică pentru 6 case de locuit, str. Nicolae  Bălcescu, loc. Halmeu”

COMUNA ODOREU

”Extindere rețele de gaze naturale”,  loc. Odoreu, str. Înfrățiirii fn

PANĂ GHEORGHE VLAD

”Extindere conductă distribuție gaze naturale”,  în loc. Mărtinești, str. Satu Mare nr. 58A

ȘTER SEVER SEPTIMIU

”Construire clinică oftalmologică cu locuință de serviciu P+2”,  str. Avram Iancu nr. 34,  mun. Satu Mare

IONUȚ MIRCEA

”Extindere conductă de gaze naturale”, propus a fi amplasat în loc. Mărtinești, str. Izvoarelor fn

COMUNA CRUCIȘOR

”Extindere rețele de apă în com. Crucișor, loc. Poiana Codrului, jud.Satu Mare”

CNTEE Transelectrica SA București - Sucursala de transport Cluj

” Mentenanță majoră LEA 400 kV Gadalin - Mukacevo ” , propus a fi amplasat în comunele Valea Vinului, Apa, Medieșu Aurit, Turulung, Agriș, Halmeu, Porumbești și în orașul Livada,...

CNTEE Transelectrica SA București - Sucursala de transport Cluj

” Mentenanță majoră LEA 400 kV Gadalin - Roșiori ” , propus a fi amplasat în comunele Valea Vinului, Bârsău, Crucișor, județul Satu Mare, titular CNTEE Transelectrica SA București...

Pop Maria Pensiune Babța Î.I.

”Extindere locuință D+P și schimbare destinație - înființare pensiune agroturistică în com. Bogdand, sat Babța, nr. 207”, titular Pop Maria Pensiune Babța Î.I.

Serinus Energy România SA.

” Stația de compresoare Moftin ” , propus a fi amplasat în comuna Moftin, extravilan, titular Serinus Energy România SA.  

Comuna Păulești

Modernizare și reabilitare str. Mihai Eminescu, loc. Păulești

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare.

”Injecție de putere în mun. Satu Mare, zona PT 499 Halta Amați”, propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, str. Floare de Colț, titular SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala...

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare

”Alimentare cu energie electrică casă de locuit Gyapjas Elemer în orașul  Livada, str. Zorilor nr. 48”, titular SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

” Reabilitare și extindere ambulatoriu de specialitate în orașul Tășnad, str. Zorilor nr. 21 ”, titular Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.       

Dragoș Daniel Norbert Î.I.

” Înființarea unei plantații de nuc în UAT Cehal, jud. Satu Mare ” , propus a fi amplasat în comuna Cehal, extravilan, CF 100561, CF 100229, jud. Satu Mare, titular Dragoș Daniel...

Dragoș Daniel Norbert Î.I

” Amenajarea unei unități de depozitare și procesare nuci în UAT Cehal, jud. Satu Mare ” , propus a fi amplasat în comuna Cehal, extravilan CF 100643, jud. Satu Mare, titular...

Primăria municipiului Satu Mare

” Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate ”, titular Primăria municipiului Satu Mare. 

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare

”Descentralizare RED prin injecție de putere în LEA 0,4 kV în municipiul Satu Mare, zona Râtu Mare”, propus a fi amplasat în mun. Satu Mare, str. Râtu Mare și Depozitelor, titular  SDEE...

Orașul Tășnad

” Modernizarea străzilor din orașul Tășnad etapa I ”, titular Orașul Tășnad. 

Comuna Medieșu Aurit.

”Alimentare cu apă, inclusiv branșamente apă în localitatea Iojib, comuna Medieșu Aurit, județul Satu Mare”, titular Comuna Medieșu Aurit.

Suceveanu Dorel, Barbus Florin Gheorghe

” Extindere conductă gaze naturale în loc. Păulești, str. Dacia ”, titulari Suceveanu Dorel, Barbus Florin Gheorghe.

Costea Petru

” Extindere rețea apă potabilă în loc. Păulești, str. Bujorului ”, titular Costea Petru.

Municipiul Satu Mare

” Transformarea zonei degradate a malurilor Someșului între cele două poduri rutiere în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate ”, titular Municipiul Satu Mare .

Puturoasa SPA Center SRL

” Extindere clădire de agrement și recreere cu corp de clădire S+D+P și S+P, construire restaurant și unități de cazare S+P+1E+M și S+P+1E în com.  Vama, str. Băilor nr. 1304, jud. Satu...

CNAIR Cluj.

” Reglementare coexistență între LEA 20 kV Petrom și varianta de ocolire a mun. Care i”, propus a fi amplasat în extravilanul mun. Carei, titular CNAIR Cluj.

CNAIR Cluj

” Reglementare coexistență între LEA 20 kV Moftin și varianta de ocolire mun. Carei ”, titular CNAIR Cluj.

ECNP INVEST SRL

Branșament PE și Post de Reglare-Masurare și extinderea conductei de gaze naturale în vederea alimentarii cu gaze naturale a imobilului din localitatea  SATU MARE,strada JUBILEULUI FN, Jud....

Tehnic VPN Consens SRL.

” Înființare plantație pomicolă în sistem ecologic în loc. Săcășeni ”, titular Tehnic VPN Consens SRL.

Tehnic VPN Consens SRL.

” Înființare plantație pomicolă în sistem ecologic în loc. Săcășeni ”, titular Tehnic VPN Consens SRL.

SC Bioland România SRL

” Dotarea SC Bioland România SRL cu uscător și silozuri cereale în loc. Culciu Mic nr. 66, com. Culciu, jud. Satu Mare ”, titular SC Bioland România SRL.

Negrea Viorel.

” Extindere conductă gaze naturale ”, propus a fi amplasat în mun. Carei, str. Octavian Iosif nr. 2, titular Negrea Viorel .

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare.

” Înlocuire conductoare LEA JT clasice cu conductoare torsadate în localitatea Unimăt ”, titular SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare.

Fastus Andrea

” Extindere conductă gaze naturale ”, propus a fi amplasat în mun. Carei, str. Grădina Viilor nr. 758 (fosta Livezilor nr. 1), titular Fastus Andrea.

Nistor Cristina Mineluta PFA

” Anexă gospodărească - platformă gestionare gunoi grajd ”, propus a fi amplasat în loc. Valea Vinului nr. 282, titular Nistor Cristina Mineluta PFA .

Consiliul Județean Satu Mare

Închiderea depozitului de deșeuri urbane Satu Mare - sistem de impermeabilizare

SC Somipress România SRL

” Achiziție și montare mașină de măsurare automată- 3D, mașină de sablaj tapeto STL/A850/4TR și centru de prelucrare vertical CNC Haas–DM1 ”, propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare,...

SC Biodantera SRL

”Construire unitate depozitare cereale în loc. Rătești”, titular SC Biodantera SRL

SC Coin Wash E 671 SRL.

” Construire spălătorie auto 3 boxe, platforme aspiratoare, utilități și căi de acces ”, propus a fi amplasat în mun. Carei, str. Mihai Viteazul nr. 119, titular SC Coin Wash E 671 SRL ...

CNAIR - DRDP Cluj și SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare

” Relocare LEA 110kV racord Carei 1 pentru obiectivul Construire Varianta de Ocolire Carei ” propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Carei , titular CNAIR - DRDP Cluj...

Ecofarm Micle SRL

”Înființarea unei plantații de afin în loc. Medieș Râturi, com. Medieșu Aurit, jud. Satu Mare”, titular Ecofarm Micle SRL

Agroland Supur Cooperativa Agricolă

”Construire fermă de reproducție suine în loc. Căuaș, com. Căuaș, jud. Satu Mare”, titular Agroland Supur Cooperativa Agricolă.

Metal Prod Services SRL

” Construire hală de producție și imprejmuire parcelă în mun. Satu Mare, Parc Industrial Sud nr. 2A ”, titular Metal Prod Services SRL .        

Ciceu Viorica

”Extindere conductă de gaze naturale în municipiul Carei, str. Mihai Sadoveanu nr. 7, 8, 9”, titulară Ciceu Viorica

Parohia Greco Catolică Botiz.

” Centru  social pentru persoane în vârstă Sfânta Maria-D+P+1+M, modificare proiect pentru construirea de lucrări în loc. Botiz, str.Teilor nr. 79 ”, titular Parohia Greco Catolică...

SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare

”Descentralizare RED prin injecție de putere în LEA 0,4 kV în loc. Gherța Mică, zona PTA 4222”, titular SDEE Transilvania Nord SA - Sucursala Satu Mare.

Cometex SRL

”Parc comercial Altex în municipiul Satu Mare, B-dul Henri Coandă, str. Corvinilor nr. 1-3”, titular Cometex SRL

Vincze Margareta Î.F

”Construire platformă gunoi în loc. Nadișu Hododului, nr. 20, com. Hodod”, titular Vincze Margareta Î.F

Szabo Attila

”Extindere  conductă și racord de gaze naturale în municipiul Satu Mare”

Fildas Trading SRL

”Extindere  conductă gaze naturale, extindere rețele apă și canalizare în municipiul Satu Mare, str. Botizului nr. 177”

Grigoraș Cornel

”Extindere  conductă și racord de gaze naturale în municipiul Satu Mare, str. Ambudului fn”

SC Triton SRL

“Extindere conductă de canalizare, branșament apă și racord canal în municipiul Satu Mare,str. Dorobanților nr.90

COMPANIA DE CĂI FERATE CFR SA

”Modernizare treceri de nivel km 749+790 linia CF 400 Episcopia Bihor – Halmeu între stațiile CF Sanislău - Carei”, titular COMPANIA DE CĂI FERATE CFR SA

Mosalsa Textil SRL

” Amenajare imobil de locuit cu 12 apartamente și spațiu comercial la parter în imobil de birouri P+6 nefinalizat, în mun. Satu Mare, str. Martirilor Deportați nr. 27/B”, titular...

Autonova SA

”Construire stație de pompare, rezervor de apă, depozit de materiale și depozit pentru deșeuri în mun. Satu Mare, str. Fagului nr. 35”, titular Autonova SA.