Hagen Roland Michael

”Depozit furaje fibroase în loc. Urziceni Padure, com. Urziceni, jud.S atu Mare ”, titular Hagen Roland Michael.

UAT Municipiul Carei

”Creare centru multifuncțional Carei ”, propus a fi amplasat în municipiul Carei, str. Grof Karolyi Sandor nr. 1

UAT Municipiul Carei

”Crearea Centrului recreativ Carei ”, propus a fi amplasat în municipiul Carei, str. Stadionului nr. 19

UAT Municipiul Carei

”Construire locuințe sociale în municipiul Carei, județul Satu Mare ”, propus a fi amplasat în municipiul Carei, zona str. Zaharia Bârsan și str. Dr. Marinescu

Mem Bau SRL

”Spălătorie auto”, propus a fi amplasat în municipiul Carei, B-dul 25 Octombrie nr. 110, titular Mem Bau SRL.

Puturoasa Spa Center SRL

”Înlocuire conductă și extindere conductă distribuție gaze naturale”, propus a fi amplasat în loc. Vama, str. Băilor, titular Puturoasa Spa Center SRL

Primăria Municipiului Satu Mare

Construire de locuințe din fonduri ANL- etapa II - 70 unități locative, municipiul Satu Mare, Zona Poligonului, jud. Satu Mare

Veres Agro Prod Com SRL

”Extindere fermă de suine Andrid ”, titular Veres Agro Prod Com SRL.

Ardealul SA

”Construire și dotare hală pentru creșterea competitivității SC Ardealul SA, județul Satu Mare ”, propus a fi amplasat în municipiul Carei, str. Al. I. Cuza 24, titular Ardealul SA.

Vasil Cristian

”Construire spații comerciale P (bar de zi și magazin de îmbrăcăminte)”, propus a fi amplasat în orașul Ardud, str. Viitorului nr. 6, titular Vasil Cristian

Duma Daria Raluca PFA

”Înființarea activitătți de prestare a serviciilor turistice ”, propus a fi amplasat în orașul Ardud, str. Meseriașilor nr. 10, titulară Duma Daria Raluca PFA.

Oasis SRL.

”Construire clădire P cu funcțiunea de restaurant cu drive-thru, acces, amplasare firme luminoase și totem publicitar, organizare șantier ”, propus a fi amplasat în municipiul Satu Mare,...

SC VARKER FISHING SRL

AMENAJARE ELEȘTEU PISCICOL CU VALORIFICAREA MATERIALULUI ESCAVAT LA CONSTRUIREA VARIANTEI DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI SATU MARE

SC SABO MAT SRL

AMENAJARE ELEȘTEU PISCICOL CU VALORIFICAREA MATERIALULUI ESCAVAT LA CONSTRUIREA VARIANTEI DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI SATU MARE

SC APASERV SATU MARE S.A.

”Extindere rețea apă în satul Păulean, comuna Doba, județul Satu Mare”

SC GAZ VEST SA ARAD

Extindere rețea distribuție gaze naturale în Negrești Oaș, str. 1 Iunie-Pădurii

Arvai Ionuț Lucian Î.I

”Înființarea unei culturi de căpșuni în spații protejate în U.A.T Culciu, jud. Satu Mare ”, titular Arvai Ionuț Lucian Î.I..

Arhicraft SRL

”Construire ministație de epurare Stehnic +P în mun. Satu Mare, zona Pădurea Noroieni ”, titular Arhicraft SRL.

Pustai Marius

”Imobil de locuit S+P+3 cu 15 ap. în mun. Satu Mare, str. Miron Costin 22 ”, titular Pustai Marius.

Delgaz Grid SA

”Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale în mun. Satu Mare, str. Olteniei, Izei, Lebedei, Șantierului ș.a. ”, titular Delgaz Grid SA.

Croitoru Alexandru

”Extindere conductă și branșament gaze naturale în loc. Păulești, str. Căprioarei, titular Croitoru Alexandru.

Seres Robert

”Extindere conductă de distribuție și bransamente gaze naturale în mun. Satu Mare, str. Păpădiei ”, titular Seres Robert.

SC PROD COM LUCA SRL

”Modificare de temă prin schimbare de destinație din atelier auto în linie ITP pentru camioane în municipiul Satu Mare, str. Magmoliei fn ”

VASKO VYACESLAV SI VASKO LYUBOV

”   Spălătorie auto cu autoservire în mun. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu fn ”

S.C. VARGA QUATTRO S.R.L.

„ Investiție inițială pe schema GBER privind extinderea capacității de producție la Varga Quattro SRL în mun. Carei, str. Mihai Viteazu nr. 88 ”

HANDRO SRL

”Fermă de vaci în loc. Botiz, str. Oșvareu ”

Mun. Satu Mare, SC APASERV SATU MARE SA

”Extindere rețele de canalizare în mun. Satu Mare, str. Mara ”

Ardelean Romina Cristina Intreprindere Individuală.

” Alimentare cu energie electrică, depozit frigorific”, Negrești Oaș, nr. cad 107905, titular Ardelean Romina Cristina Intreprindere Individuală.

Primăria Municipiului Satu Mare

” Pasarelă Pietonală și velo peste râul Someș amplasată în municipiul Satu Mare” – titular  Primăria Municipiului Satu Mare.

Ciorcasel Claudiu

” Construire Hotel Spartial +P+2E ” , în Satu Mare, strada Unirii nr.38/A, jud.Satu Mare , titular Ciorcasel Claudiu.

Electrica SA - SDEE Satu Mare.

”Descentralizare RED prin injecție de putere în LEA 0,4 kV Petin zona PTA 4608 ”, titular Electrica SA - SDEE Satu Mare.

Gaz Vest SA

”Extindere rețea distribuție gaze naturale în orașul Negrești Oaș, str. Vâltori ”, titular Gaz Vest SA.

Serinus Energy România SRL

”Lucrări provizorii, foraj sondă, probe producție, conductă amestec sondă 1007 Moftinu ”, titular Serinus Energy România SRL.

SC Capitan FISH SRL

Revitalizare lac Vetis, com. Vetiș, sat Vetiș, titular SC Capitan Fish SRL

Ferma Tagu Rosu SRL

Depozit cereale de 5900to, loc. Odoreu, titular Ferma Tagu Rosu SRL

Municipiul Satu Mare.

”Amenajare pistă de biciclete sr. Botizului-Pod Golescu ”, propus a fi amplasat în municipiul Sau Mare, str. Botizului, str. Henri Coandă, str. Fântânii, dig râu Someș ”, titular...

Fraternitas Blanca SRL.

”Racordare la rețeaua electrică anexă gospodărească în com. Beltiug ”, titular Fraternitas Blanca SRL.

Frarom SRL.

”Construcție provizorie - spălătorie auto în municipiul Satu Mare, str. Botizului nr. 153, titular Frarom SRL.

Comuna Turț.

”Reabilitare rețea de canalizare și racorduri la blocurile din com. Turț ”, titular Comuna Turț.

Dacorim Prox SRL.

” Mărire capacitate de incinerare în loc. Peleș fn, com. Lazuri ”, titular Dacorim Prox SRL.

SC Pro Avis SRL

” Schimbare utilaje în hala nr. 3 din cadrul fermei de puicuțe de înlocuire din loc. Botiz, str. Oșvareu fn ”, titular SC Pro Avis SRL.

Serinus Energy România SA.

”Amenajare drum acces careu foraj și conductă de gaze sonda 1003 Moftinu ”, propus a fi amplasat în com. Moftin, sat Moftinu Mare, jud. Satu Mare, titular Serinus Energy România SA.

Serinus Energy România SA.

”Amenajare drum acces careu foraj și conductă de gaze sonda 1004 Moftinu ”, propus a fi amplasat în com. Moftin, sat Moftinu Mare, jud. Satu Mare, titular Serinus Energy România SA.

Comuna Dorolț

” Amenajare trotuare (alei pietonale), șanțuri betonate, parcări și spații verzi în loc. Atea și Petea, com. Dorolț, jud. Satu Mare ”, titular Comuna Dorolț.

Comuna Dorolț

” Amenajare trotuare (alei pietonale), șanțuri betonate, parcări și spații verzi în loc.Dara, com. Dorolț, jud. Satu Mare ”, titular Comuna Dorolț.

Comuna Dorolț

” Amenajare trotuare (alei pietonale), șanțuri betonate, parcări și spații verzi în loc. Dorolț, com. Dorolț, jud. Satu Mare ”, titular Comuna Dorolț.

Comuna Supur

” Alimentarea cu apă a localității Racova, comuna Supur, județul Satu Mare ”, titular Comuna Supur.

Comuna Supur

” Alimentarea cu apă a localității Giorocuta, comuna Supur, județul Satu Mare ”, titular Comuna Supur.

SC UZINA BETON OAS SRL

“Recalibrare albie minoră a râului Someș – PERIMETRUL VALEA VINULUI NORD” în perimetrul râul Someș mal stang km CSA 42-43,HM 2309-3211, jud. Satu Mare, Beneficiar SC UZINA BETON OAS SRL

Tibil Nuțu

” Construire piscină de 32 mp în loc. Acâș, com. Acâș”, titular Tibil Nuțu

Ovum Transilvania SRL.

” Construire hală găini ouătoare în loc. Botiz, str. Osvareu fn, com. Botiz ”, titular Ovum Transilvania SRL.

Comuna Turulung

” Pod peste râul Turț DC 7 ”, titular Comuna Turulung.

Orașul Negrești Oaș

” Îmbunătățirea serviciilor medicale în Nyrbator și Negrești Oaș, dezvoltând infrastructura de sănătate și servicii comune în orașul Negrești Oaș, zona Luna Șes ”, titular Orașul Negrești...

Prod Com Luca SRL.

” Construire linie ITP pentru camioane în mun. Satu Mare, str. Magnoliei”, titular Prod Com Luca SRL.

SC OMV Petrom SA

” Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 1 Carei ”, propus a fi amplasat în extravilanul mun. Carei, jud. Satu Mare, titular SC OMV Petrom SA.

Samcif SA

” Balastiera Apateu aval, mal stâng r. Someș, CSA 26-25 HM 3476-3478, com. Culciu, jud. Satu Mare ”, titular Samcif SA.

CSC Feroviar SRL

” Perimetrul de exploatare a andezitului Negrești Oaș”, titular CSC Feroviar SRL.

Comuna Calinești Oaș

Alimentare cu apă în comuna Calinești Oaș

Comuna Gherța Mică

” Extindere rețea de canalizare și racorduri de canalizare în com. Gherța Mică, jud. Satu Mare ”, titular Comuna Gherța Mică.

Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa -Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare

Creșterea capacității de atenuare a Acumulării Călinești şi de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu Republica Ungaria, jud. Satu Mare”, propus a fi amplasat în bazinul...