Drafturi autorizatii de mediu

BOMEX EXCAVATING SRL – Perimetrul Eteni - Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și a caolinului ALCONOR COMPANY SRL   producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice,...