Anunțuri solicitare înregistrare EMAS

Anunț public privind depunerea solicitarii de înregistrare în EMAS, depusă de catre SC TARR CONST SRL jud. Satu Mare” cu următorul conținut:

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat ca la Biroul EMAS a fost depusă de către TARR CONST SRL jud Satu Mare, solicitarea de înregistrare în cadrul sistemului de management de mediu și audit ( EMAS).

Documentele de susținere a solicitării pot fi consultate în zilelele de luni-joi între orele 8,00- 16, 30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Splaiul Independenței nr. 294, corp B, sector 6 Bucuresti.

Observațiile părților interesate se primesc zilnic la sediul ANPM și sediul APM Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B.


Descriere

Pentru a afla mai multe despre « Schema de Management de Mediu  şi Audit » consultaţi următorul document :

Prezentare EMAS

Regulamentul (CE) nr.1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) - vizualizare