"Conservation of the European Roller (Coracias garrulus) in the Carpathian Basin" - Protejarea dumbravencei in Bazinul Carpatic ROLLER (LIFE13 NAT/HU/000081)

Perioada de implementare: 1.09.2014 - 30.09.2020

Beneficiar coordonator: Societatea Ornitologică din Ungaria (MME)-Ungaria.

 

 

 

 

Parteneri:

 • Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare - România,

 • Asociația „Grupul Milvusˮ  - România,

 • Administrația Parcului Național Bükk - Ungaria,

 • Administrația Parcului Național Kiskunság - Ungaria, 

 • DALERD, Délalföldi Erdészeti Zrt. (societate silvică) - Ungaria.

Scop: Întărirea populației de dumbrăveancă în Bazinul Carpatic și asigurarea conservării favorabile pe termen lung a acestor populații, prin implementarea unor măsuri de conservare potrivite.

Obiectivele proiectului:

 • Crearea locurilor de cuibărit adecvate în Ungaria și România

 • Recondiționarea și îmbunătățirea locurilor de hrănire

 • Reducerea mortalității speciei

 • Asigurarea conservării speciei pe termen lung în cadrul programului „Farmers for Roller”

 • Promovarea și popularizarea practicilor de gospodărire a terenurilor prietenoase dumbrăvencii în siturile Natura 2000

 • Sensibilizarea comunității privind importanța protejării speciei și schimbarea de atitudine

Valoarea proiectului: 5.046.097 Euro din care  finanțare UE: 3.784.572 Euro

- pentru APM Satu Mare: 611.683 Euro din care finanțare UE: 328.858 Euro

Finalizare proiect:prezentare rezultate

 

Echipa de proiect APM Satu Mare:

Coordonator proiect

Adriana CULDA

Asistent proiect

Laurențiu BĂRBOS

Contabil proiect

Monica POP

 

Date de contact:

Coordonator proiect: Adriana CULDA

 

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

Str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, Satu Mare, cod.440012

Tel. 0040261/736003; Fax: 0040261/733500

E-mail: office@apmsm.anpm.ro; adriana.culda@apmsm.anpm.ro

Detalii despre acest proiect www.rollerproject.eu


Programul ”Labirintul reciclării”

Ca urmare a succesului la nivel national a programului “Milioane de capace, milioane de zâmbete”, APM Satu Mare în parteneriat cu ISJ Satu Mare, Direcţia Silvică Satu Mare, Primăria Odoreu, Centrul de Recreere “Kentaur”, SC Alpin  Recycling SRL Satu Mare şi ALU MENZIKEN Medieşu Aurit, a lansat în luna noiembrie 2018 proiectul de educație ecologică ,,Labirintul reciclării,” din cadrul Programului ,,Cel mai tare la reciclare” ediția 2018-2019.

Obiectivul proiectului reprezintă promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile – flacoane de plastic (PET), respectiv valorificarea acestora prin realizarea în voluntariat a obiectivului în beneficiul comunității ,,LABIRINTUL RECICLĂRII” în incinta Centrului de Recreere ,,Kentaur” din Atea precum și a unui mic pod și ponton, cele din urmă în cadrul proiectului ROHU62 ,,Coridor verde fără frontiere”.

Perioada de implementare: 8 luni (noiembrie 2018-iunie 2019);

Grupul țintă: Comunitatea din județul Satu Mare prin unitățile de învățământ preșcolar și școlar;

Prezentarea detaliată a proiectului

Descărcare formular de înscriere și formular de raportare

Intâlnire de lucru cu reprezentanții unităților de învățământ înscrise în proiect

Concurs mascote

Finalizare proiect


Proiect de educație ecologică ”Eco Parc SOS”

Chestionar on-line despre răspândirea Popândăului (Spermophilus citellus) și Hârciogului (Cricetus cricetus) din Vestul României

Vă rugam completați chestionarul on-line click aici


“Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic” LIFE13 NAT/HU/000183

Detalii despre proiect http://www.sakerlife3.mme.hu/ro

 


Proiect HURO 312/1.3.4 EASATI

Proiect HURO 312/1.3.4 EASATI

"Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării ecologice a râului Tisa"

Parteneri:

-         Lider proiect: FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

NYÍREGYHÁZA

-         Partener: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SATU MARE

Perioada de implementare: 01.03.2012 – 28.02.2013

Valoare proiect: 145.008,58 Euro

Obiectiv:

•         Întărirea relaţiilor dintre organizaţiile de acelaşi profil de pe ambele părţi ale graniţei  

•         Asigurarea materialului ştiinţific pentru proiectarea dezvoltării economice pentru bazinul hidrologic al Dunării

•         Elaborarea unui studiu privind modelarea variaţiei  stării ecologice a râurilor

Obiectivele ştiinţifice ale proiectului:

•         Studiul încărcării cu materieorganicăa râului Someş

•         Studiul faunei şi florei râului Someş

•         Influenţa râului Someş asupra stării de calitate a râului Tisa

•         Modelare ecologică

Modul de utilizare a rezultatelor proiectului:

•         Punerea în aplicare a Directivei-cadru european privind Apa

•         Prognoză-influenţa unor intervenţii prevăzute, eficacitatea acestora şi riscurile potenţiale

 

 


Proiectul „Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier”

„Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier",

prin Programul Phare CBC România – Ucraina 2004-2006

Iniţiativele ce vizează protecţia mediului în zonele de graniţă au o importanţă aparte, fiind menite să conducă la extinderea contactelor şi adâncirea colaborării la nivelul populaţiei, a comunităţilor şi actorilor economici din aceste zone.

Astfel, din iniţiativa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, împreună cu Primăria municipiului Satu Mare şi Primăria Diakovo (Ucraina) s-a obţinut o finanţare în valoare de 780000 Euro pentru  proiectul „Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier", prin Programul Phare CBC România – Ucraina 2004-2006. Proiectul a fost finalizat în luna octombrie 2009, prin reabilitarea fostei băi comunale din municipiul Satu Mare aflată în Grădina Romei, o clădire monument de arhitectură ce datează din 1901, şi transformarea acesteia în "COMPLEX DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER", cunoscută comunității ca și "Casa verde", care are ca scop extinderea infrastructurii de  monitorizare  a aerului în zona de frontieră şi dezvoltarea capacităţii instituţionale de acţiune şi cooperare în domeniul mediului.

Informații suplimentare: http://www.ecoeducatie.ro/


Proiectul Campanie transfrontalieră pentru protejarea valorilor naturale

La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Dezvoltare Teritorială şi Gestionarea Mediului  Szabolcs-Szatmar – Bereg – Nyíregyhaza (Ungaria), în cursul lunii ianuarie 2009, s-a depus spre finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (FEDR) proiectul Campanie transfrontalieră pentru protejarea valorilor naturale (în judeţele Szabolcs -  Szatmar - Bereg şi Satu Mare), în care APM Satu Mare are calitate de partener.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 74.280,38 Euro

Din care:

 LP (partea maghiară): 55.981,34 Euro,

PP1 (partea română): 18.299,04 Euro

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Decembrie 2009 - Noiembrie 2010

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Scopul proiectului este conştientizarea populaţiei de pe ambele părţi ale graniţei, informarea privind avantajele pe care le poate oferi reţeaua ecologică, ce pot contribui la dezvoltarea economică a zonei şi la creşterea condiţiilor de trai ale locuitorilor şi a valorii de atracţie a zonei. Grupurile ţintă direct sunt locuitorii din cadrul proiectului (cca. 31.000 loc.), iar indirect toţi locuitorii din ambele judeţe (951.000 loc).

Obiectivul general al proiectului este ameliorarea valorilor  naturale  în regiunile de frontieră, formarea conştiinţei ecologice a populaţiei de pe ambele părţi ale graniţei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

–Deţinerea documentaţiilor potrivite referitoare la siturile Natura 2000 din judeţele

Sz.-Sz.-B.şi Satu Mare

–Intensificarea activităţii de conştientizare a populaţiei ţintă

–Asigurarea informaţiilor corespunzătoare pentru un număr mare al populaţiei.

2. REZUMATUL PROIECTULUI:
Datorită caracterului de frontieră, cele 2 judeţe (Satu Mare şi Szabolcs Szatmar Bereg)  au arii naturale protejate comune, ale căror conservare este o sarcină comună.

Din acest motiv este indispensabil oferirea informaţiilor referitoare la reţeaua ecologică Natura 2000 pentru locuitorii din zonă ţintă,  conştientizarea pe termen lung a  populaţiei, formarea continuă a viziunii ei şi educarea ecologică., deoarece apare ca şi scop comun protejarea valorilor naturale precum şi a florei şi faunei sălbatice.
 Deoarece s-a ridicat problema ca locuitorii din zonele ţintă să fie informaţi de posibilităţile şi de avantajele oferite de reţeaua ecologică, cu obligaţiile legate de aceasta şi de etapele realizării posibilităţilor, scopul proiectului este conştientizarea populaţiei de pe ambele părţi ale graniţei.
 În ambele părţi ale graniţei, înştiinţarea privind importanţa reţelei Natura 2000 ajută la dezvoltarea economică a zonei, la ameliorarea condiţiilor de trai a populaţiei.

Grupurile ţintă care beneficiază în mod direct de rezultatele proiectului  sunt locuitorii din zona de frontieră (cca. 31.000 loc.), iar indirect toţi locuitorii din ambele judeţe (951.000 loc). Proiectul este alcătuit din 7 activităţi: de pregătire, de management comun, manifestări de proiect, elaborarea studiilor (culegerea datelor, pachet informaţional, strategie de informare şi plan de acţiune, studiu de evaluare campanie.), realizarea campaniei de conştientizare pentru instituţii de învăţământ şi locuitorii. Prin activităţile de comunicare se vor realiza conferinţe de presă , broşuri,  film DVD şi pagină web.

Pachetul informativ care va fi realizat în cursul proiectului va ajunge la toţi locuitorii celor 2 judeţe prin intermediul mass-media, campanii de conştientizare,  respectiv prin broşuri, astfel  va putea fi informat un public cât mai larg. Publicul ţintă, în baza informaţiilor primite, va fi mai sensibil la necesitatea protejării valorilor naturale şi va contribui la crearea unui mediu de trai mai bun.

3. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN JUDEŢUL SZABOLCS-SZATMAR-BEREG- UNGARIA

1. Activităţi de pregătire:
            -traducerea Anexelor şi a Formularului de cerere de finanţare

2. Activităţi de management al proiectului: coordonarea proiectului,  treburi administrative privind      îndeplinirea proiectului,  coordonarea îndeplinirii activităţilor de proiect, urmărirea evoluţiei    proiectului prin asigurarea raportărilor si a referatelor aferente

3. Manifestări de proiect: 2 consfătuiri de lucru şi conferinţa de închidere – Nyíregyháza

4. Elaborarea studiilor (culegerea datelor, pachet informaţional, strategie de informare şi plan de acţiune, studiu de evaluare campanie)

5. Realizarea campaniei de conştientizare pentru instituţii de învăţământ şi locuitorii:
            -  Iniţiere de proiect pentru elevii din instituţiile de învăţământ
            -  3 dezbateri publice în localităţile:

6. Achiziţia cortului (stand publicitar) şi a banner-ului

7. Activităţile de comunicare:
            - conferinţă de presă la Nyíregyháza
            - realizarea de broşuri, film DVD cu ariile naturale protejate din judeţ şi a paginii web.

4.  ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN JUDEŢUL SATU MARE

1. Activităţi de pregătire:
            -două întâlniri de lucru în Satu Mare în faza premergătoare predării proiectului
            -traducerea Anexelor şi a Formularului de cerere de finanţare

2. Activităţi de management al proiectului: coordonarea proiectului,  treburi administrative privind îndeplinirea proiectului,  coordonarea îndeplinirii activităţilor de proiect, urmărirea evoluţiei proiectului prin asigurarea raportărilor si a referatelor aferente

3. Manifestări de proiect: 3 consfătuiri de lucru

4. Elaborarea studiilor (culegerea datelor, pachet informaţional, strategie de informare şi plan de  acţiune, studiu de evaluare campanie)

5. Realizarea campaniei de conştientizare pentru instituţii de învăţământ şi locuitorii:
            -  Iniţiere de proiect pentru elevii din instituţiile de învăţământ
            -  3 dezbateri publice în localităţile: Turulung, Carei şi Andrid

6. Achiziţia cortului (stand publicitar) şi a banner-ului

7. Activităţile de comunicare:
            - conferinţă de presă la pornirea proiectului la Satu Mare
            - realizarea unui film DVD cu ariile naturale protejate din judeţ şi a paginii web.

5. REZULTATELE PROIECTULUI

- întărirea relaţiilor de parteneriat, creşterea colaborării, schimburi de experienţă

- creşterea devotamentul faţă de păstrarea valorilor naturale.

- Realizarea proiectului contribuie la dezvoltarea economică, deoarece, odată cu cunoaşterea posibilităţilor oferite de siturile Natura 2000,  va creşte şi numărul proiectelor legate de  NATURA 2000.


Proiect HURO/1001/105/1.1.3. GREENSOMESRIVER ”Crearea condiţiilor pentru realizarea alternativei ecologice de transport navigabil pe râul Someş” finanţat prin PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ UNGARIA-ROMÂNIA 2007-2013