Anunț elaborare ”Plan de menținere a calității aerului”

Vizualizare  Anunț privind elaborarea ”Planului de menținere a calității aerului” pentru județul Satu Mare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole din cadrul PNDR 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru a evita efectele negative ale anumitor practici agricole, UE, prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării...

CASA VERDE CLASIC - PERSOANE FIZICE- Lista solicitanților - persoane fizice respinse

CASA VERDE CLASIC  - PERSOANE  FIZICE Lista solicitanților - persoane fizice respinse  în cadrul  Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează...

Informare beneficiari ai masurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020

Informare beneficiari ai masurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020

Informare privind Planul de menținere a calității aerului

Informare privind Planul de menținere a calității aerului în județul Satu Mare

Lansare proiect ,,Evaluarea calităţii fizico-chimice a apelor din zonele umede identificate la nivelul judeţului Satu Mare,, cu ajutorul voluntarilor

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR JUDEŢULUI SATU MARE ! Stimaţi cetăţeni, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi-a propus pentru anul 2015 înfiinţarea CORPULUI VOLUNTARILOR ECOLOGI la...

Proiect "WATMAN-Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor Etapa I"

Anunţ proiect " WATMAN -Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor Etapa I" propus a fi implementat la nivel naţional, titular Administraţia Naţională "Apele...

Program cu publicul

Program de lucru cu publicul   Program de preluare a documentaţiilor  privind reglementarea activităţilor cu impact asupra mediului: Luni - Joi: ...

Contact

În cazul în care doriţi să transmiteţi  o sesizare , menţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea...