Formulare necesare în procedura de obţinere a acordului de mediu conform Ordinului M.M.P. nr. 135/2010

1.Notificare privind intenţia de realizare a proiectului

2.Conţinut cadru al memoriului de prezentare

3.Notificare privind modificări ale proiectului
 

          Anunţuri publice ( Modele ) necesare în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu:


              - model anunţ depunerea solicitării

              - model anunţ decizia de încadrare

               - model anunţ dezbatere publică

              - model anunţ emitere acord

              - model anunţ emitere act revizuit

=====================================================

FORMULAR privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR )   


Acordul de mediu

 

PROCEDURA
Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului M.M.P. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

CÂND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Acordul de mediu se solicita pentru proiecte de investitii noi sau la modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului.

UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Toate solicitarile de acorduri de mediu ( Notificările privind intenţia de realizare a proiectului), certificatul de urbanism emis de autoritatea competentă, plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă, plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate vizat OCPI cu coordonatele amplasamentului în sistem de proiecţie Stereo 1970, dovada de platăa tarifului de evaluare iniţialăa investiţiei, se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

LEGISLATIE CURENTA

- OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
- HG nr. 445 / 2009 privind evaluare a impactului impactul anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
- Ordinului M.M.P nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
- Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.


TAXE și TARIFE
Tarifele se achita in avans, integral sau pe etape de procedura, atunci cand acestea sunt determinate cu certitudine. Pentru proiectele supuse etapei de incadrare, tarifele corespunzatoare etapelor de definire a domeniului sau de analiza calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se percep inainte de incadrarea proiectului. La solicitarea titularului, autoritatile publice competente pentru protectia mediului pot acorda consultatii de specialitate, contra platii tarifului aferent.
Taxa pentru emiterea acordului de mediu se achita inainte de eliberarea acestuia, dar nu inainte de parcurgerea etapei de incadrare a proiectului.

Cuantumul tarifelor și taxelor: conform Ordinului Ministerului Mediului si Shimbarilor Climatice nr. 938 / 2014

Plata se face la sediul APM BIHOR sau prin virament bancar ,in acest caz atasand dovada platii sumei in contul IBAN  al APM Bihor;

COD FISCAL

CONT IBAN

4208471

RO70TREZ0765032XXX000255

 
VALABILITATE
Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.