Indicatori de dezvoltare durabila cu referire la mediu - ANPM

 

Indicatorii reprezintă un instrument de măsurare şi evaluează dacă obiectivele şi ţintele de mediu au fost atinse şi dacă aceste rezultate îmbunătăţesc viaţa cetăţenilor comunităţii.

O bună definire şi utilizare a indicatorilor permite controul viabilităţii obiectivelor şi stau la baza sistemului de monitorizare a planului. Aceştia trebuie să fie măsurabili şi posibil de obţinut la un cost acceptabil. Sursele de verificare din care aceştia provin trebuie să fie uşor accesibile, credibile şi relevante pentru obiectiv.

Convenirea unui set de indicatori acceptaţi ai dezvoltării durabile, inclusiv oglindirea în sistemul conturilor naţionale, prin instrumente specifice, a factorilor ecologici şi sociali ai dezvoltării, constituie un subiect de preocupare continuă din partea Oficiului de Statistică al Comunităţilor Europene (Eurostat), a Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) şi a Organizaţiei pentru Colaborare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

EUROSTAT recomandă ţărilor membre să-şi revizuiască în continuare sursele de date pentru seturile de indicatori, în vederea asigurării calităţii, nivelului de comparaţie şi relevanţei în raport cu obiectivele Strategiei Uniunii Europene.

Ţara noastră, prin Institutul Naţional de Statistică, este angajată în mod activ în acest proces. Institutul Naţional de Statistică transmite la Eurostat un sistem parţial de indicatori, integrat în sistemul european al dezvoltării durabile, în funcţie de datele disponibile. În această etapă, sursele de date pot fi perfecţionate printr-o cooperare directă şi eficientă între instituţii, în special pentru cuantificarea elementelor capitalului uman şi social şi a capacităţii de suport a ecosistemelor naturale.

Pentru urmărirea cât şi pentru verificarea implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă se va crea şi se va întreţine un sistem naţional de indicatori statistici ai dezvoltării durabile, armonizat şi congruent cu sistemul relevant de indicatori utilizat la nivelul Uniunii Europene.

Colectarea şi prelucrarea informaţiilor de încredere, cuantificate şi actualizate regulat, agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanţelor în atingerea obiectivelor stabilite de Strategie şi raportarea corectă a rezultatelor. Se are în vedere operaţionalizarea următoarelor tipuri de indicatori:

  • Indicatorii naţionalide dezvoltare durabilă, concentraţi asupra priorităţilor cheie exprimate prin ţinte cuantificabile care să permită compararea performanţelor naţionale cu cele ale partenerilor internaţionali şi cu obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene reînnoită. Acest set de indicatori se bazează pe rezultatele grupului de lucru Eurostat – UNECE – OCDE şi va fi în permanenţă actualizat.

  • Indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, care acoperă întregul pachet de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în Strategia Uniunii Europene. În acest mod, toate politicile vor forma obiectul monitorizării, urmarind responsabilizarea decidenţilor politici, permiţând opiniei publice să evalueze succesul acţiunilor întreprinse.

Documente ataşate 

Indexul Naţional al Societăţii Durabile - 2008
Indexul Regional al Societăţii Durabile - 2009