Documentații în procedura de autorizare

Conform Art. 8, lit. d, din Ordinul nr. 1798 din 19/11/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, titularul activităţii este obligat să facă...