1. Raport de Mediu - Plan Urbanistic General

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ a județului Maramureș - 2014-2020 1. Alternativa finală de plan  - afișat la data de  05.12.2017 2. Studiul de evaluare...

2. Memorii de prezentare - Planul Urbanistic General

  Planul Urbanistic General TĂȚII MĂGHERĂUȘ Memoriu de prezentare Plan de incadrare   Planul Urbanistic General ROZAVLEA  Memoriu de prezentare Plan...

3. Procese verbale - Conferinta a II-a - AMENAJAMENTE

  Amenajamentul Ocolul Silvic comuna Săcel - P1, P2 și P3 - 28.03.2018 Amenajamentul Ocolul Silvic Baia Sprie - Șuior - 28.03.2018 Amenajamentul Ocolul Silvic Baia Sprie -...

4. Baza de date SEA

http://seawww.anpm.ro/