1. Raport de Mediu - Plan/Program

Plan Urbanistic Zonal -  “PUZ Introducere în intravilan zonă unități industriale” propus a fi realizat în orașul Tăuții-Măgherăuș, nr. CF 57206 Tăuții - Măgherăuș, CF 55107 Tăuții - ...

2. Memorii de prezentare - Plan/Program

  Planul Urbanistic General TĂȚII MĂGHERĂUȘ Memoriu de prezentare Plan de incadrare   Planul Urbanistic General ROZAVLEA  Memoriu de prezentare Plan...

3. Procese verbale - Conferința a II-a - AMENAJAMENTE

  Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice Ștețco Istrate, Sztecko Toader, Timiș Gavrilă, Danci Gheorghe, Vlad Ion,...

4. Baza de date SEA

http://seawww.anpm.ro/