1. Raport de Mediu - Plan Urbanistic General

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ a județului Maramureș - 2014-2020 1. Alternativa finală de plan  - afișat la data de  05.12.2017 2. Studiul de evaluare...

2. Memorii de prezentare - Planul Urbanistic General

  Planul Urbanistic General TĂȚII MĂGHERĂUȘ Memoriu de prezentare Plan de incadrare   Planul Urbanistic General ROZAVLEA  Memoriu de prezentare Plan...

3. Procese verbale - Conferinta a II-a - AMENAJAMENTE

  Amenajamentul Fondului Forestier Privat S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L. - U.P. XVII Țibău Amenajamentul Silvic al F.F. P.P. aparținând comunei Moisei și P.F. Coman Ioan - UP 1 Moisei...

4. Baza de date SEA

http://seawww.anpm.ro/