2. Obligații de mediu

Obligațiile de mediu  stabilite pentru S.C.  COZMIRCOM  S.A. - la încetarea activității la „Punct de colectare - valorificare deșeuri și resturi metalice feroase...

1. Cadru general privind obligațiile de mediu

Notificare privind stabilirea obligațiilor de mediu Conform Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările și completările ulterioare, art. 15,...