2. Obligații de mediu

Obligațiile de mediu  stabilite pentru SC Svoboda Company SRL - la schimbarea titularului activității la „Fermă de creștere și îngrășare suine" din oraș Ulmeni, sat Mânău, nr....

1. Cadru general privind obligațiile de mediu

Notificare privind stabilirea obligațiilor de mediu Conform Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările și completările ulterioare, art. 15,...