Lista autorizațiilor de mediu Transferate de către APM Maramureș

AUTORIZAȚII DE MEDIU transferate de către APM Maramureș   Numărul și data autorizatiei Fostul titular al autorizației Actualul titular...

Transferul autorizației de mediu

Transferul autorizației de mediu se face în condițiile și cu respectarea art. 10 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin...