Decizii emitere autorizatii 2019

Titular Activitate Nr./data decizie
BLASTING TANK COATING SRL REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA NAVELOR ȘI BĂRCILOR 939RP/12.02.2019
ANEMARY INTERFRUCT SRL INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR - SPALATORIE  AUTO 1579RP/12.02.2019
TĂUT  IOAN  (BETA ) - Intreprindere  Familiala

ACTIVITATI   AUXILIARE   PENTRU  PRODUCTIA  VEGETALA (  UTILIZAREA  PRODUSELOR  DE  PROTECTIE  A  PLANTELOR - NOCIVE (Xn), IRITANTE(Xi)  SI  A  INGRASAMINTELOR  CHIMICE); ACTIVITATI  DUPA  RECOLTARE; DEPOZITARI

777RP/12.02.2019
INSTAL  HEAT  CONSTRUCT SRL FABRICAREA BETONLUI 738RP/12.02.2019
MARTAC AUTO SRL INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR 9248RP/01.02.2019
MEDGAZ SRL COMERT CU RIDICATA AL COMBUSTIBILILOR SOLIZI, LICHIZI SI GAZOSI SI AL PRODUSELOR DERIVATE 14161RP/31.01.2019
D.W.A. RED SRL INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR (SPALATORIE AUTO) 14409RP/29.01.2019
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE 12767RP/22.01.2019
ROUTE 66 SPEDITION SRL ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE EXTRACTIEI PETROLULUI BRUT SI GAZELOR NATURALE – FABRICARE FLUIDE DE FORAJ 12168RP/22.01.2019
TRANSBITUM SA TERMINAL DE BITUM (INSTALATIE PENTRU PREPARAREA BITUMULUI MODIFICAT(ADITIVAT) 13632RP/22.01.2019
GEO WASH SERVICES SRL Spalarea si curatarea (uscata) a  articolelor textile si a produselor din blana -  SPALAREA  TEXTILELOR (COVOARELOR) 13437RP/22.01.2019
MIRCIOTE PERLA  STAR SRL

RESTAURANTE, HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE

14465RP/22.01.2019
EUROPROIECT SRL HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE (HOTEL ARION) 13147RP/16.01.2019
OMV PETROM S.A. – ZONA DE PRODUCTIE X PETROMAR CONSTANTA DEPOZITARI (DEPOZITARE PRODUSE CHIMICE – BAZA DE OPERATIUNI) 12550RP/16.01.2019
ORASUL  HARSOVA COLECTARE DESEURI NEPERICULOASE, TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR NEPERICULOASE 3712RP/15.01.2019
MULTISERVICE CYCLOP VTM SRL INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR 13665RP/15.01.2019
DIPLOMAT SRL HOTEL SI RESTAURANT 13854RP/08.01.2019
ECO AUL SRL COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE; COMERT CU RIDICATA AL DESEURILOR SI RESTURILOR; RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE 11421RP/08.01.2019
ALCONST DESIGN SRL FABRICAREA DE USI SI FERESTRE DIN METAL; PRELUCRAREA SI FASONAREA STICLEI PLATE 11944RP/08.01.2019

Acte necesare autorizatie de mediu

Acte necesare la depunerea solicitarii pentru emiterea autorizatiei de mediu:

  • Cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
  • Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007;
  • Dovada ca s-a facut publica solicitarea prin cel putin una din metodele de informare specificate in anexa nr.3 - model anunt;
  • Planul de situatie si planul de incadrare in zona a oviectivului;
  • Certificat constatator emis in temeiul art.17, al.1 din Legea nr.359/2004 sau anexa la certificatul de inregistrare in cazul reautorizarii;
  • dovada achitare tarif (500 lei).

Pentru activitatile gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si /sau ingrijire, documentatia prezentata va contine in plus cerintele specifice prevazute in anexa nr.5 la Ordinul nr.1798/2007.


Autorizatia de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin Ordinul nr.1298/2011.

Reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului se face pentru activităţile prevăzute în anexa nr 1 la Ordinul nr.1798/2007.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

  1. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin Ordinul nr.1298/2011;

  2. Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;

  3. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

  4. Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.