Acte necesare viza autorizatie

Acte necesare pentru aplicarea vizei anuale

 • Adresa solicitare viza autorizatie
 • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;
 • Declaratie pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
 • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizatia de mediu, respectiv, 300 lei pentru autorizatia integrata de mediu.
 • Autorizatia de mediu/ autorizatia integrata de mediu, in copie;

Tarifele nu se incaseaza si prin casieria institutiei. Acestea se pot plati prin ordin de plata, mandat postal, sau orice alte mijloace care permit plata in contul bancar al APM Constanta:  IBAN pentru plata tarife: RO03TREZ2315032XXX005043 deschis la Trezoreria Mun. Constanța, CIF: 1863832

Pe ordinul de plată/mandatul poștal se va trece denumirea obiectivului pentru care se face plata și beneficiarul real  al acestuia (dacă diferă de plătitor).

 

 


Acte necesare autorizatie de mediu

Acte necesare la depunerea solicitarii pentru emiterea autorizatiei de mediu:

 • Cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
 • Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007;
 • Dovada ca s-a facut publica solicitarea prin cel putin una din metodele de informare specificate in anexa nr.3 - model anunt;
 • Planul de situatie si planul de incadrare in zona a oviectivului;
 • Certificat constatator emis in temeiul art.17, al.1 din Legea nr.359/2004;
 • Dovada achitare tarif (500 lei).

Pentru activitatile gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si /sau ingrijire, documentatia prezentata va contine in plus cerintele specifice prevazute in anexa nr.5 la Ordinul nr.1798/2007.


Autorizatia de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin Ordinul nr.1298/2011.

Reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului se face pentru activităţile prevăzute în anexa nr 1 la Ordinul nr.1798/2007.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

 1. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin Ordinul nr.1298/2011;

 2. Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;

 3. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

 4. Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.