Prezentare APM Constanța

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta se reorganizează și funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr.38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, precum și a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public  deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei  Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa asigură, prin serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul Judeţului Constanţa.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa este stabilită prin  organigrama şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Organigrama APM Constanta

Programe si strategii:

1. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Constanța

2. Planul de măsuri prioritare – Capitolul 22 Mediu 2016-2018 și Masuri restante din perioada 2009-2015

3. Stadiul realizării obiectivelor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta din Programul de guvernare 2016

4. Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru judetul Constanta