DECLARATII DE AVERE si INTERESE pentru anii 2023, 2022 si 2021

DECLARATII DE AVERE si INTERESE pentru anul 2023:

  STOIEAN GABRIELA

  BEJAN STELIANA

  BILASEVSCHI  RODICA SIMONA

  BUCSAN MONICA

  BURTOI DOINA LELIA 

  CARACUDA ANCA

  CERBANESCU ELENA

  CHIVU CATALIN GHEORGHE

  CIOBANU LILIANA

  CONSTANTIN SIMONA

  COSTACHE CAMELIA

  DEACONU SIMONA

  DIMA DANIELA

  DIMA MARIANA

  DINU CATALIN

  IACOB ELENA ALINA

  ILIE NARCISA ELENA

  FILIP ELENA

  GURAU MONICA

  HRUBARU ELENA

  ISPAS OTILIA

  LATIF CELZIN

  MANAILA CAMELIA

  MARIN VIRGINIA

  MARTOLEA MIHAELA

  MINEA MIRELA

  MIU ADINA - IULIANA

  MOGA MADALINA

  NICULESCU DANA EUGENIA

  PAVEL RUXANDRA ADINA

  PUSCASU CLAUDIA

  SECUIU CRISTINA

  SIDORENCU VIOLETA

  SIMA SIMONA

  STANCOVICI - BIANU OANA

  STAN MARIANA

  STERE TANTA

  SERBAN DANIELA

  TANASE PAULA

  TAVITIAN IRINA

  TERINTE ROBERT

  TINTEA MARIA

  TUDOR STEFANIA- MIRELA

  VASILE LIVIU - ALIN

  VOICU CORNELIU

  VOICU MARGARETA

  ZECA LAVINIA MONICA 

=====================================================================

DECLARATII DE AVERE si INTERESE pentru anul 2022

ALCEA LIVIA 

BASCAU ECATERINA

BASCAU ECATERINA - La incetare raport de serviciu

BEJAN STELIANA

BILASEVSCHI RODICA SIMONA

BUCSAN MONICA LUMINITA

BURTOI DOINA LELIA

CARACUDA ANCA

CERBANESCU ELENA

CONSTANTIN SIMONA

CIOBANU LILIANA

DINU CATALIN

FILIP ELENA

GURAU MONICA

HRUBARU ELENA

ILIE ELENA

ISPAS OTILIA

LATIF CELZIN

MARIN VIRGINIA

MARTOLEA MIHAELA

MOGA MADALINA

MILIAN MIHAELA

NICULESCU DANA EUGENIA

PUSCASU CLAUDIA

SECUIU CRISTINA

SIDORENCU VIOLETA

STANCOVICI-BIANU OANA

STAN MARIANA

SERBAN DANIELA

TANASE PAULA

TAVITIAN IRINA

TINTEA MARIA

ZECA LAVINIA MONICA

VASILE LIVIU-ALIN

VOICU CORNELIU

DECLARATII DE AVERE si INTERESE pentru anul 2021

 ALCEA LIVIA

 BILASEVSCHI RODICA SIMONA

 BUCSAN MONICA

 BURTOI DOINA

 CARACUDA ANCA

 CELZIN LATIF

 CONSTANTIN SIMONA

 CERBANESCU ELENA

 CHIVU CATALIN GHEORGHE

 CIOBANU LILIANA

 COSTACHE CAMELIA

 DINU CATALIN

 DIMA MARIANA

 DIMA DANIELA

 DEACONU SIMONA

 FILIP ELENA

 GURAU MONICA

 HRUBARU ELENA

 ILIE ELENA

 ISPAS OTILIA

 MARIN VIRGINIA

 MARTOLEA MIHAELA

 MANAILA CAMELIA

 MILIAN MIHAELA

 MOGA MADALINA

 MINEA MIRELA 

 MIU ADINA

 NICULESCU DANA

 PUSCASU CLAUDIA

 PAVEL RUXANDRA

 SECUIU CRISTINA

 SERBAN DANIELA

 SIDORENCU VIOLETA

 SIMA SIMONA

 STAN MARIANA

 STANCOVICI BIANU OANA

 STERCU TANTA

 TAVITIAN IRINA

 TANASE PAULA

 TERINTE ROBERT

 VASILE LIVIU-ALIN 

 VOICU CORNELIU

 VOICU MARGARETA

 ZECA MONICA

 POPOVICI MARCELA - la transfer

 STOIANOF MIHAELA - la transfer

 

 

 

 

 


Prezentare APM Constanța

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta se reorganizează și funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, precum și a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public  deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei  Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa asigură, prin serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul Judeţului Constanţa.

  • Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa este stabilită prin  organigrama şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare si Laboratoare

6. Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

Vizualizati aici structura organizatorica a  APM Constanta aprobata prin decizia ANPM nr.

816/ 29.08.2023