Radioactivitatea in judetul Constanta

Programul de supraveghere a radioactivităţii mediului pe teritoriul judeţului Constanţa are mai multe componente: supravegherea radioactivităţii mediului pe teritoriul oraşului Constanţa, supravegherea şi controlul de rutină în zona de influenţă a CNE Cernavodă şi efectuarea de măsurători periodice pe probe colectate din zona de influenţă a haldelor de fosfogips ale SC Marway Fertilchim Năvodari.

Supravegherea radioactivităţii mediului presupune măsurarea debitului dozei gama în aer, măsurarea beta globală a probelor de mediu, precum şi a concentraţiilor radionuclizilor artificiali prezenţi în mediu ca urmare a contribuţiei la scară globală a unor surse potenţiale de poluare radioactivă sau ca urmare a unor emisii accidentale de material radioactiv la scară locală, regională sau globală.

Supravegherea şi controlul de rutină  în jurul unui obiectiv nuclear presupune măsurarea debitului dozei gama în aer, măsurarea beta globală a probelor de mediu,  precum şi măsurarea concentraţiilor radionuclizilor artificiali  emişi de sursă în mediu.

Staţiile de supraveghere a radioactivitătii mediului

Supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Constanţa se realizează de către Staţiile de supraveghere a radioactivităţii mediului Constanţa si Cernavodă care sunt componente ale Reţelei Naţionale pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului şi se află în subordinea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa.

Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Constanţa execută măsurători ale debitului dozei gama în aer, măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă reprezentativă pentru oraşul Constanţa precum şi pe probe colectate din zona de influenţă a haldelor de fosfogips ale  SC Marway Fertilchim Năvodari şi efectuează în mod constant determinări gama spectrometrice pentru identificarea radioizotopilor gama emiţători pe probe colectate din tot judeţul Constanţa, inclusiv  pe probele colectate de Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Cernavodă .

Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Cernavodă execută măsurători ale debitului dozei gama în aer, măsurători beta globale pe probe de mediu colectate într-o zonă largă din jurul CNE Cernavodă precum şi masurători ale probelor de apa şi precipitaţii în vederea determinarii activităţii volumice a tritiului.

 Programul standard de monitorizarea radioactivităţii mediului

În anul 2009, Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Constanţa a efectuat programul standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, constând în măsurători asupra tuturor tipurilor de probe de mediu, a urmărit continuu evoluţia debitului dozei gama în aer în zona din vecinătatea staţiei şi a efectuat măsurători gama spectrometrice pe probe colectate în cadrul programului standard de Staţiile de supraveghere a radioactivităţii mediului Constanţa si Cernavodă,  pe probe colectate din zona de influenţă a CNE Cernavodă , precum si pe probe colectate din zona de influenţă a haldelor de fosfogips ale SC Marway Fertilchim Năvodari, în vederea determinării concentraţiilor radionuclizilor naturali şi artificiali prezenţi în mediu.

Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Cernavodă funcţionează  într-un amplasament situat în apropierea  CNE Cernavodă (la 1.5 km pe direcţia VNV).

Un astfel de obiectiv presupune o monitorizare atentă şi eficientă a factorilor de mediu, astfel încât în urma analizei probelor să se obţină informaţii complete şi precise referitoare la radioactivitatea factorilor de mediu analizaţi.

Este important ca punctele de prelevare să acopere o zonă reprezentativă, iar numărul  de probe să fie suficient pentru a putea interpreta şi valida datele obţinute.

Tipurile de probe de mediu colectate în cadrul programului standard la Staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Cernavodă frecvenţele de colectare, precum şi modul de măsurare sunt prezentate în tabelul de mai jos.