Programul Casa Verde

Casa Verde clasic persoane fizice

Dosare depuse in total: 194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT SUPLIMENTARE SUME CASA VERDE CLASIC PERSOANE FIZICE

Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 483. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice:

         Art.1. Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016.
         Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice este 60.000 mii lei.
         Art.3. Suma alocată fiecarui judet este repartizata conform Anexei la prezenta dispozitie.
         Art.4. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Acte necesare

Anexa nr.2

Anexa nr.3