Convocator CSC 2024

27.02.2024

 1. FOTU VALENTIN, DIMACA NICOLAE, ARGINTEANU MIHAI SI ARGINTEANU ALEXANDRU -  PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN, REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 2. ZEIDO JAMAL - INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E, LOTURILE CF 113364 SI 102237
 3. AL JASEM MIHAELA – PUZ – LOCUINȚE COLECTIVE P+4E&DOTĂRI ANEXE
 4. PRIMARIA ORASULUI NAVODARI – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL-MODIFICARE PLAN – NAVODARI

21.02.2024

 1. MIVARO TRAVEL SRL PRIN TIMOFEI FLORIN DANIEL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE
 2. NEW UP DIAMOND BUILDING SRL – PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE

07.02.2024

 1. ECOTEC HEALTH PROTECTION SRL prin administrator Sava Cosmin-Ionut - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE SI ALIPIRE TERENURI
 2. POLPO IMMOBILIARE SRL prin MOUBARAK ROCK – ELABORARE PUZ-STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CARTIER REZIDENTIAL

31.01.2024

 1. ALMA GROUP RESEARCH SRL - Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele Marine de la Agigea și al ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea
 2. DESINGDEN BY ZEN SRL prin VURAL UGUR – INTOCMIRE PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – AGIGEA, PARCELA A347/38 LOT 1 SI A347/38 LOT 2 A347/39/1
 3. TULICA STELIAN-CIPRIAN – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTANTA, STR. CAPITAN DOBRILA EUGENIU NR. 7C, LA INTERSECTIE CU ALEEA HORTENSIEI, LOT 2
 4. IBO AGRO TURISM SRL - PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN, REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

23.01.2024

 1. CARAMAN DANIELA – PUZ IN VEDEREA REGLEMENTARII URBANISTICE IN VIGOARE PENTRU TERENUL IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 249573
 2. COMUNA MIRCEA VODA – PUZ LOTIZARE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 3. AVANGARDE HOME SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA ACTUALIZARII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ZONA DELIMITATA DE STRADA B5 LA SUD, B4 LA NORD SI B7 LA EST

17.01.2024

 1. FOSMEN SRL reprezentat prin asociat si administrator BENJAMIN KUBASSEK -  Elaborare  Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  MODIFICARE P.U.Z. pr. nr. 14/2013 APROBAT CU HCL nr. 83/2014 pentru SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN STATIE CARBURANTI –lot 46a SI  CENTRU ECVESTRU
 2. GUZU STEFAN - PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN, REGLEMENTARE CONSTRUIRE STATIE PRODUCTIE BETON CU LABORATOR DE PROBE SI INCERCARI, SERVICE AUTO, HALE INDUSTRIALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 3. HRUBARU RADU GABRIEL – INTOCMIRE PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 4. RETAIL PARK MEDGIDIA SRL – REGLEMENTAE SI INSTITUIRE SUBZONA PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE, ECONOMICE, DE PRODUCTIE SI SERVICII
 5. LUMADE BUILDING SRL - ELABORARE  PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE CU SCOPUL OBTINERII UNUI REGIM DE INALTIME MAI MARE (S+P+11E) ZONA DELIMITATA DE STRADA IE 104302, 121598, 110951 LA SUD STR. C1 LA EST, IE 115328, 115332, 115335, 115336 LA NORD SI STRADA C2 LA VEST
 6. BUILDING PROJECT &PLANS SRL – PUZ MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE GENERAT DE PARCELA CU NUMAR CADASTRAL 201545

CSC 05.01.2024

 1. SOLAR TWINS SRL - PUZ – CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC BALTAGESTI (PUTERE MAXIMA INSTALATA 220,8 MW) COMPUS DIN PANOURI FOTOVOLTAICE, INVERTOARE, LINII ELECTRICE SUBTERANE, DE JOASA, MEDIE SI INALTA TENSIUNE, STATII ELECTRICE DE TRANSFORMARE, LINII ELECTRICE 110KV, RACORDURI LA SEN, SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA IN BATERII DE ACUMULARE, AMENAJARE TEREN SI DRUMURI INTERIOARE/PRIVATE, O.S, IMPREJMUIRE TEREN
 2. EMURLA ALPER - ELABORARE PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE SI MODIFICAREA ACTIVITATILOR PERMISE

 


Convocator CSC 2023

CSC 18.12.2023

 1. MUNICIPIUL CONSTANTA prin CHITAC VERGIL- Primar – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARCARE SUPRAETAJATA- CASA DE CULTURA – ANALIZARE SESIZARI
 2. BRANDABURU AUREL – PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN – STABILIRE REGLEMENTARI ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 3. NAVIS MAX SRL si  MIRAMARVET DISTRIBUTION SRL - PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE ( DEPOZITARE, SERVICII, COMERT, PRODUCTIE SI BIROURI ) SI REGLEMENTARE ACCES 
 4. MUNICIPIUL  MEDGIDIA - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA MIXTA DELIMITATA DE: LA SUD – STR.POPORULUI, LA EST – STATIA DE EPURARE, LA NORD – CANALUL DUNARE MAREA NEAGRA, LA VEST -  STR.MARGARITARULUI
 5. POLPO IMMOBILIARE SRL prin MOUBARAK ROCK – ELABORARE PUZ-STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CARTIER REZIDENTIAL

CSC 06.12.2023

 1. SOLAR TWINS SRL – PUZ – CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC BALTAGESTI (PUTERE MAXIMA INSTALATA 220,8 MW) COMPUS DIN PANOURI FOTOVOLTAICE, INVERTOARE, LINII ELECTRICE SUBTERANE, DE JOASA, MEDIE SI INALTA TENSIUNE, STATII ELECTRICE DE TRANSFORMARE, LINII ELECTRICE 110KV, RACORDURI LA SEN, SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA IN BATERII DE ACUMULARE, AMENAJARE TEREN SI DRUMURI INTERIOARE/PRIVATE, O.S, IMPREJMUIRE TEREN
 2. SALOMIA ANDREI, SALOMIA VALENTINA, FOX CONCEPT INVEST SRL -  ELABORARE  PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA MODIFICARII INDICATORILOR URBANISTICI
 3. NYOTA OLIMP SRL -  ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL - PUZ SI RLU
 4. MIVARO TRAVEL SRL PRIN TIMOFEI FLORIN DANIEL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE
 5. RENT MOB.RO SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
 6. NORTH SIDE PROPERTIES SRL - Elaborare PUZ generat de imobilul cu nr cad IE 112846 in vederea stabilirii reglementarilor urbanistice pentru locuinta multifamiliala

CSC din 22.11.2023

 1. ANDRA INTERNATIONAL  SRL - PARCELARE  PARCELA L148/1, L150, L152, L154,  Comuna Valu lui Traian
 2. ZEIDO JAMAL - INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E, LOTURILE CF 113364 SI 102237, Orasul Navodari, Zona Mamaia Nord
 3. PIRLEA LAURENTIU - PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL – LOCUIRE SI DOTARI AFERENTE, Comuna Corbu

CSC din 15.11.2023

 1. BELLA LICCA INTERNATIONAL SRL – PUZ  AMPLASARE PARC LOGISTIC, ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA, BIROURI SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN – COM.MIHAIL KOGALNICEANU
 2. SOLID HOUSE SRL - PUZ  INTRODUCERE IN INTRAVILAN PARCELA CU nr. CAD. 106440, REGLEMENTARI TERENURI IN VEDEREA CONSTRUIRII, Lumina

CSC 08.11.2023

 1. GROPOSILA IULIAN – AUREL -  Elaborare  Plan  Urbanistic  Zonal  generat de parcela A 154/117-LOT 2/1( nr. cad. 103692) PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN CA TRUP IZOLAT CU FUNCTIUNI MIXTE
 2. TRACON SRL prin PASCU ANDREI – Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea reglementarilor urbanistice si construire ansamblu mixt cu functiunea de locuire colectiva, servicii turistice, comert, alimentatie publica si servicii conexe – in 4 etape; Imobil identificat cu numar cadastral 120022 pe zona delimitate de strada Hanului la nord; IE 108963 si IE 108937 la est; IE 100211, 100208, 100206, 100204, 100202, 100200, 100197, 100195, 100193, 100245, 122476 la sud; Bdul Mamaia Nord la vest
 3. PRIPOI ANASTASIA – ELABORARE PUZ – AMPLASARE SKID, CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO/SELF SERVICE SI IMPREJMUIRE TEREN
 4. IONESCU IOANA – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, MUN. CONSTANTA, STRADA NESPECIFICATA, ZONA TOMIS III – MEGA IMAGE

CSC 01.11.2023

 1. UNISTAR SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI FUNCTIUNI SI CONSTRUIRE STATIE DE INCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE SI SPALATORIE AUTO
 2. MUNICIPIUL CONSTANTA - ELABORARE PUZ PARCARE SUPRAETAJATA- CASA DE CULTURA
 3. SOLID HOUSE SRL - PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN PARCELA CU NR. CAD. 106440, REGLEMENTARI TERENURI IN VEDEREA CONSTRUIRII
 4. ALMA GROUP RESEARCH SRL - Plan de management al Ariei Naturale Protejate ROSPA0101 Stepa Saraiu – Horea

Convocator CSC 25.10.2023

 1. RCI PROJECT SRL si MM ROOF INTERMED SRL - Elaborare  Plan  Urbanistic  Zonal – CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI, HALE, AMENAJARE PLATFOME, DEPOZITARE, SPALATORIE AUTO, STATII INCARCARE AUTO, IMPREJMUIRE
 2. STROIE CĂTĂLINA-VALENTINA, STROIE DAN-ANDREI, PĂCURAR MARINA-GEORGIANA, BOBARU OCTAVIAN, NECULACHE CIPRIAN-MIHAI, NECULACHE ADRIANA - PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE, CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE INDIVIDULAE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
 3. GREEN ENERGY DYNAMIC SRL - CONSTRUIRE CAPACITATE ENERGETICA PIETRENI

Convocator CSC 17.10.2023

 1. M REAL ESTATE SRL – PLAN URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CENTRU REGIONAL AGRICULTURA IPSO – LUMINA
 2. UNISTAR SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI FUNCTIUNI SI CONSTRUIRE STATIE DE INCARCARE PENTRU VEHICULE ELCTRICE SI SPALATORIE AUTO

Convocator CSC 11.10.2023

 1. PRIMARIA COMUNEI CUMPANA – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  -MODIFICAR
 2. E PUZ PENTRU SOLA A 496 ZONA 4, aprobat cu HCL 71/03.07.2009 pentru extindere ansamblu de locuinte sociale „ HABITAT FOR HUMANITY”  
 3. COMUNA VALU LUI TRAIAN - ELABORARE PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE
 4. PAIZAN IULIAN- ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARII PENTRU LOCUINTE

Convocator CSC 27.09.2023

 1. AGRO GLOBUS INVEST SRL – PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN / MICA INDUSTRI, SERVICII, DEPOZITARE
 2. EURO – INVESTITION.DE SRL - PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI LOTIZARE PARCELA A 157/58, SAT SIMINOC, UAT MURFATLAR

Convocator CSC 13.09.2023

 1. PROMOTION SRL – FILIALA BLAJ - ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL FALEZA EFORIE SUD - ZONA ”CAPUL TURCULUI” CENTRU WELNESS, TERMAL, BALNEO-TERAPEUTIC, BUSINESS, COMERCIAL ȘI HOTEL
 2. ALDEA VASILEA, ALDEA AURELIA, SARACILA DORIN SI SARACILA ALEXANDRA – ELABORARE  PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU LOTIZARE SI STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE TEREN IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 111399 IN SUPRAFATA DE 20000 M.P. 
 3. GREEN ENERGY DYNAMIC SRL- PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE CAPACITATE ENERGETICA GOLD- WIND COBADIN- EXTRAVILANUL COMUNEI COBADIN
 4. WIND FIELDS SRL reprezentata prin GIVELEGIAN COSTIN - PUZ – PARC EOLIAN HORIA (PUTERE MAXIMA INSTALATA 223,2 MW) COMPUS DIN TURBINE EOLIENE, PLATFORME DE MONTAJ/INTRETINERE, LINII ELECTRICE SUBTERANE (LES) DE MEDIE SI INALTA TENSIUNE, STATII ELECTRICE DE TRANSFORMARE, LINII ELECTRICE 110 KV, RACORDARE LA SEN, SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA IN BATERII DE ACUMULARE, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES memoriu+memoriu O19

Convocator CSC 06.09.2023

 1. HERMES SRL -  ELABORARE  PLAN  URBANISTIC  ZONAL  PENTRU  CONSTRUIRE IMOBILE C1 SI C2 –P+5E+6R-LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, IN MUNICIPIUL MEDGIDIA

Convocator CSC 30.08.2023

 1. LUKOIL ROMANIA SRL prin TEODOR MANEA – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
 2. IMPERIAL AGRO PALAZ SRL - ELABORARE PUZ CONSTRUIRE RESORT TURISTIC AGAVE 

Convocator CSC 09.08.2023

 1. MUNICIPIUL MEDGIDIA - PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA
 2. STOENESCU CRISTIAN  - MODIFICARE PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE APROBAT PRIN HCL AGIGEA NR. 112/23.05.2019 PRIN MARIREA ZONEI STUDIATE CU TERENUL IDENTIFICAT PRIN I.E. 115044
 3. GALACTIC COMPANY SRL - INTOCMIRE PUZ  PENTRU REGLEMENTARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E+5E retras CU FUNCTIUNE MIXTA: REZIDENTIAL, BALNEO – TURISTIC, COMERCIAL, SERVICII, PARCAJE - oras TECHIRGHIOL, STR.ALEXANDRU PUSKIN, NR.5 

Convocator CSC 02.08.2023

 1. COMTRANS SA - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
 2. EMOB DESIGN SRL - ELABORARE PUZ  
 3. PATRIA 2001 SA PRIN NANESCU FLORENTINA – ELABORARE PUZ PRIVIND CONSTRUIRE IMOBIL P+10E AVAND FUNCTIUNEA DE HOTEL CU SERVICII CONEXE SI IMOBIL S+P+5E AVAND FUNCTIUNEA DE PARCARE SUBTERANA 

Convocator CSC 19.07.2023

 1. PIRA CARMEN – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
 2. INOVATIVE DERM SRL  - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, HALE, AMENAJARE PLATFORME, DFEPOZITARE, SPĂLĂTORIE AUTO, STAȚII ÎNCĂRCARE AUTO, ÎMPREJMUIRE

Convocator CSC 12.07.2023

 1. AGERTRANS SRL – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL DE LOCUINTE COLECTIVE P+4E, P+6E, P+8E, ECHIPAMENTE PUBLICE SI COMERCIALE SPECIFICE ZONEI REZIDENTIALE, SERVICII, COMERT, SCUARURI PUBLICE, SPATII DE LOISIR SI AGREMENT (PARC URBAN)
 2. FIVE HOLDING SA – ELABORARE PUZ-ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE / SPATII COMERCIALE/SERVICII
 3. TRUE BLUE DEVELOPMENT SRL – ELABORARE PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE
 4. MAARIF INSTITUTII INTERNATIONALE DE INVATAMANT SA prin Oana Tutu Grindeanu – ELABORARE PUZ – MODIFICARE PUZ APROBAT PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE INVATAMANT PRESCOLAR, SCOLAR SI LICEAL, SALA DE FESTIVITATI, CLADIRI ADMINISTRATIVE, CLADIRI PENTRU CAZARE STUDENTI SI PERSONAL, SPATII CONEXE, AMENAJARE TERENURI SPORTIVE, SPATII EXTERIOARE, CIRCULATII, RACORDURI UTILITATI SI IMPREJMUIRE 

Convocator CSC 05.07.2023

 1. UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA prin PRIMAR VERGIL CHIȚAC - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARK&RIDE NORD
 2. PETCU IONITA DRAGOS- PUZ CONSTRUIRE SALON DE EVENIMENTE, SPATII DE CAZARE, PISCINA SI IMPREJMUIRE TEREN

Convocator CSC 28.06.2023

 1. PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA - PLANUL DE ACTIUNE PENTRU ENERGIE DURABILA SI CLIMA (PAEDC) AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA

Convocator CSC 21.06.2023

 1. UAT CONSTANTA prin Primar Decebal Fagadau – « ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL DELAVRANCEA » situat in Municipiul Constanta, zona delimitata de strada Venus, limite cadastrale, strada Barbu Stefanescu Delavrancea, strada Soveja, strada Stefanita Voda, incinta Unitatii Militare, prelungirea Tulcei, strada Cozia, strada Horia Grigorescu 
 2. DIA LITORAL SRL prin reprezentant MATASARU MARIAN HENK – ELABORARE PUZ SI RLU, GENERATA DE IMOBILUL SITUAT IN STATIUNEA SATURN, STR. GREENPORT NR. 11, LOT 2/1, IE : 112032 

Convocator CSC 14.06.2023 

 1. DOBROMIN SA – PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE TEREN CU NR. CADASTRAL 104510, COMUNA CORBU

Convocator CSC 24.05.2023

 1. SIMPLU SRL - ELABORARE  PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE IN  INTRAVILAN TEREN AGRICOL, REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI BIROURI

Convocator CSC 17.05.2023

 1. BRAVIMED  BRAGA  SRL - ELABORARE PUZ
 2. UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA prin PRIMAR VERGIL CHITAC – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARK&RIDE NORD

Convocator CSC 10.05.2023

 1. ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE A ZONEI DE NORD EST A COMUNEI CUMPANA – PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE
 2. DRAGU ANGELICA – ELABORARE PUZ 
 3. ORAS EFORIE – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC COVASNA
 4. ORAS EFORIE – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC ION MOVILA

Convocator CSC 04.05.2023

 1. BELU IULIAN VIRGIL SI BELU TANIA ELENA, DAVID ION SI  DAVID ILIANA – PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN/SERVICII, DEPOZITARE, MICA INDUSTRIE
 2. COMUNA CASTELU - PUZ LOTIZARE ȘI AMENAJARE ZONA STR. 1 MAI, STR. STADION, STR.GĂRII – COMUNA CASTELU (ZONA DE SUD A FOSTEI FERME 11 AGRIAS), NR:CADASTRAL 103025

Convocator CSC 26.04.2023

 1. DANUBIAN ARGILA SRL – PUZ SI ACORD DE MEDIU CU SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN TEREN NEPRODUCTIV, AGRICOL IN TEREN DE EXPLOATARE MINIERA – ARGILA CAOLINOASA SI NISIP, DESCHIDERE EXPLOATARE DE CARIERA PENTRU ARGILA, NISIP 
 2. DUȚESCU I. ION - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN/LOCUIRE
 3. UAT MUNICIPIUL CONSTANTA - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ATELIERELOR conform contract de prestari servicii de proiectare nr. 207165 din 25.10.2019 
 4. UAT COMUNA CORBU - INTOCMIRE PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN / PARCELARE TEREN IN VEDEREA REALIZARII DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI DOTARI AFERENTEZONA VEST IOAN STANEI, COMUNA CORBU

Convocator CSC 12.04.2023

 1. INSTANT ICE SRL  - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL -REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA A542/2/2 SI A542/2/3
 2. UAT COMUNA GHINDARESTI – REACTUALIZARE PUG COMUNA GHINDARESTI, JUDETUL CONSTANTA 
 3. ANCA MIRCEA - ELABORARE P.U.Z. – IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI PENSIUNI TURISTICE CU REGIM DE INALTIME D+P+2E
 4. TUDORAN CRISTIAN MIRCEA – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN A PARCELEI A1080/4 SI STABILIREA UNOR NOI REGLEMENTARI URBANISTICE
 5. COCONU CRISAN – PUZ INTRODUCERE TERENURI CU SUPRAFATA TOTALA DE 3.000 MP DIN EXTRAVILAN ARABIL IN INTRAVILAN ZONA Z4 – ZONA CU DESTINATIE MIXTA – IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PERMANENTE, SEZONIERE, SPATII CAZARE SI ALIMENTATIE, CONSTRUCTII AFERENTE ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE SI AMENAJARI AFERENTE 

Convocator CSC 29.03.2023

 1. EVN WINDPOWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION SRL – PLAN URBANISTIC ZONAL – STATIE DE TRANSFORMARE SI POZARE CABLURI LEC 33KV, LEC110KV
 2. BLACK SEA VISION SRL - INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI ECONOMICE  
 3. CLINCIU STELIAN reprezentant al PRIMARIEI COMUNEI DUMBRAVENI - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  (PUZ)  - PARCELARE PENTRU LOCUINTE – SATUL FURNICA
 4. VERONIKI WIND SRL- INFIINTARE PUZ PARC EOLIAN SILISTEA 4

Convocator CSC 22.03.2023

 1. DUMITRACHE GHEORGHE - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE TERENURI PENTRU LOCUINTE

Convocator CSC 15.03.2023

 1. DOBRICĂ GABRIEL - PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – ÎN SCOPUL PARCELĂRII ȘI REGLEMENTĂRII URBANISTICE PENTRU REALIZAREA DE CONSTRUCȚII TURISTICE ȘI REZIDENȚIALE ȘI INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A IMOBILULUI SITUAT ÎN COMUNA ION CORVIN, JUDEȚUL CONSTANȚA
 2. SNH GOLD IMPERIAL S.R.L. - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE IN INTRAVILAN PARCELA Vn 500/1, LOT 1  - CONSTRUIRE CRAMA – PRODUCTIE, ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATIU COMERCIAL

Convocator CSC 09.03.2023

 1. DUTU MARIAN – PUZ CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E+M/E retras –SERVICII SI DEPOZITARE SI IMOBIL S+P+2E+M/E retras – LOCUINTA

Convocator CSC 22.02.2023

 1. KHASSAWNEH SALIM - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  
 2. COMUNA  CUMPANA -  ELABORARE  PLAN  URBANISTIC  ZONAL -  PARC INDUSTRIAL  ZONA  VEST, CUMPANA

Convocator CSC 15.02.2023

 1. CONSTRUCT MARION IMPEX SRL- PUZ- STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE
 2. VASILESCU MARIUS VASILE TIBERIU SI VASILESCU FLORICA, APOSTOL CONSTANTINA, TUDORACHE SILVIA SI CARSTOIU MARA SI GEORGESCU GEORGE - PUZ LORIZARE PENTRU LOCUINTE
 3. BEST SPACE SRL SI SKY BUILDING CONCEPT SRL - PUZ SI REGULAMENT DE URBANISM AFERENT
 4. CEREALE COLECT DISTRIBUTION SRL - PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN - AMENAJARI AGROINDUSTRIALE
 5. BELLA LICCA INTERNATIONAL SRL - PUZ AMPLASARE ANSAMBLU REZIDENTIAL, COMERT, SERVICII SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN
 6. POIANA PV POWER PLANT SRL - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC MIRCEA VODA 2
 7. BELCEA CORNELIU MIHAI - ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – SERVICII, DEPOZITARE, MCĂ INDUSTRIE
 8. ANDRA INTERNATIONAL SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  (PUZ)  

Convocator CSC 01.02.2023

 1. ATLAS  RESIDENCE  SRL - Elaborare  Plan Urbanistic Zonal pentru STABILIRE  REGLEMENTARI URBANISTICE
 2. TOMESCU IRINA-CRISTIANA - ELABORARE P.U.Z. PENTRU STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Convocator CSC 25.01.2023

 1. ROYAL MIND JUNIOR SRL - ELABORARE P.U.Z.  PENTRU STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE
 2. CRIZANTEMA SRL – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Convocator CSC 18.01.2023

 1. WESTHOUSE GROUP SRL - ELABORARE PUZ – AMPLASARE ANSAMBLU LOCUINȚE
 2. WESTHOUSE GROUP SRL - ELABORARE PUZ – AMPLASARE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE
 3. PG DELTA ELECTRON SRL prin POCORA ELENA - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA MODIFICĂRII INDICATORILOR URBANISTICI CU SCOPUL OBȚINERII UNUI REGIM DE ÎNĂLȚIME MAI MARE (D+P+11E)
 4. LUMADE BUILDING SRL si BOASCA BOGDAN-GEORGE - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE-HALE INDUSTRIALE, SPATII CAZARE PERSONAL SI ACTIVITATI CONEXE
 5. ROSU STEFAN – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
 6. PODGORIA OVIDIU SRL SI RADU IULIAN – ELABORARE PUZ – AMPLASARE CRAMA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PENTRU TURISM SI AGREMENT SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN

Convocator CSC 11.01.2023

 1. INSULA OVIDIU SRL prin LIVADARIU CATALIN MARIAN - ELABORARE PUZ – INVESTITII PENTRU VALORIFICAREA SUSTENABILA A POTENTIALULUI TURISTIC AL INSULEI OVIDIU
 2. DELENI  PV POWER PLANT SRL - INFIINȚARE  PARC  FOTOVOLTAIC  DELENI

Convocator CSC 04.01.2023

 1. WESTWIND MEDGIDIA SRL – PUZ PARC EOLIAN CIOCARLIA

Date contact SAAA