Acasa Acasa

 

      NOUTATE LEGISLATIVA

TITULARII AUTORIZAŢIILOR DE MEDIU ŞI AUTORIZAŢIILOR INTEGRATE DE MEDIU AU OBLIGATIA SA SOLICITE VIZAREA ANUALA A ACESTORA, CU MINIMUM 60 DE ZILE INAINTE DE ZIUA SI LUNA IN CARE AU FOST EMISE ACESTEA, CONFORM ORD. MINISTERULUI MEDIULUI NR. 1171 DIN 05.11.2018, PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I NR. 967/15.11.2018.

IN CAZ CONTRAR, AUTORIZAŢIILE DE MEDIU ŞI AUTORIZAŢIILE INTEGRATE DE MEDIU ISI PIERD VALABILITATEA.

PENTRU RELATII SUPLIMENTARE, VA RUGAM SA VA ADRESATI BIROULUI DE RELATII CU PUBLICUL DIN CADRUL APM CONSTANTA.
 
 

Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane, fiind rezultatul interacţiunii dintre elementele naturale: sol, aer, apă, climă, biosferă, cu elemente rezultate din activitatea umană. Toate acestea influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii, drept urmare, protecţia mediului este o prioritate atât la nivelul României, cât şi la scară globală.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta se reorganizează și funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, precum și a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa este instituţie publică cu personalitate juridică, aflata în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv:implementarea politicilor, strategiilor și legislaţiei în domeniul protectiei mediului la nivel judeţean.

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța emite acte de reglementare în domeniul protecției mediului, în conformitate cu competențele atribuite de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prevăzute de legislatia în vigoare.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa este asigurată de un Director executiv numit prin decizie a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al ministrului mediului, în condiţiile legii.

------------------------------------------------------

 Informatii accesibilitate pagină web, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 

Precizari privind desfasurarea activitatii de relatii cu publicul

Program de lucru Birou Relatii cu Publicul:

            Luni - Joi

 9.00 - 14.00 - Depunere documente

14.00 - 15.00 - Eliberari documente

          Vineri:

09.00 - 12.00 - Eliberari documente

Model imputernicire persoane fizice

Model imputernicire persoane juridice

---------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------