Descriere

În 1992 liderii mondiali şi experţii de mediu din peste 200 de ţări s-au reunit la Întâlnirea la nivel mondial de la Rio de Janeiro pentru a încerca să răspundă crizelor globale de mediu. S-a convenit stabilirea  Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) care să creeze cadrul general al acţiunilor inter-guvernamentale de răspuns la provocarea prezentată de schimbările climatice.

S-a recunoscut cu acest prilej că sistemul climatic este o resursă comună a cărei stabilitate poate fi afectată de emisiile de dioxid de carbon şi gaze cu efect de seră. Obiectivul UNFCCC este: “realizarea stabilizării concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină interferenţa antropică nocivă cu sistemul climatic. Acest nivel va trebui realizat într-un interval de timp suficient care să permită ecosistemelor să se adapteze în mod natural la schimbările climatice, astfel încât producţia de alimente să nu fie ameninţată şi să permită continuarea dezvoltării economice într-o manieră durabilă.”

În 1994, România a ratifiat UNFCCC prin Legea 24/1994. Prin semnarea UNFCCC şi adoptarea ţintei de reducere, România şi-a manifestat în mod clar preocuparea faţă de schimbările climatice la nivel mondial şi voinţa politică de a îndeplini angajamentele ce derivă din această Convenţie.

Deşi aceste fenomene pot părea nesemnificative la prima vedere, efectele lor asupra vieţii cotidiene vor fi enorme. Se consideră că schimbările climatice vor determina o continuare a creşterii nivelului mării ceva pune în pericol zonele de coastă de pe glob prin eroziune şi inundaţii. Ele vor determina de asemenea schimbări meteorologice mai extreme şi modificări ale tiparului precipitaţiilor la scară globală, ducând la inundaţii şi secete. Mai mult, datorită schimbărilor de situaţie, pot apărea modificări ale ecosistemelor locale, iar ciclurile globale ale apei pot fi tulburate.

În România, efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii, silviculturii, gospodăririi apelor şi aşezărilor umane reprezintă o preocupare tot mai însemnată.