Rapoarte anuale de mediu 2022

Rapoarte anuale de mediu 2021

Rapoarte anuale de mediu 2020

Rapoarte anuale de mediu 2019

Autorizatia integrata de mediu

 Autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este reglementata prin:

  1. Legea nr.278/2013 - privind emisiile industriale;
  2. Ordinul nr.818/2003 cu modificările si completările aduse de Ordinul nr.1158/2005 – pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
  3. Ordinul nr.36/2004 - privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii locale pentru protecţia mediului, următoarele:

a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;

c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;

d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.

Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic.

________________________________________________________________________________

Categorii de activitati pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de mediu