Rapoarte de amplasament

 • TRACON SRL - DEPOZIT ECOLOGIC DE DEȘEURI MENAJERE ŞI  INDUSTRIALE OVIDIU
 • CELCO S.A. - Instalaţie tehnologică pentru fabricarea varului
 • Heineken Romania SA - Fabricarea berii
 • ECO CONCEPT EXPERT SRL - Colectarea si stocarea temporară de deșeuri periculoase; tratarea de emulsii și uleiuri uzate
 • ALMET SA - Turnarea metalelor neferoase usoare , raport de amplasament completat
 • AVIMAR VETERINARY S.R.L. - Cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri
 • ROMPETROL RAFINARE SA - Instalații pentru rafinarea petrolului și a gazului; Instalații pentru producerea compușilor organici revizia 2
 • IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - Depozitul ecologic de deseuri menajere, stradale si industrial asimilabile acestora Incinta Port Constanta, Judetul Constanta
 • DEGARO SRL - Ferma de suine Sibioara
 • DEGARO SRL - Ferma de porci Fantanele
 • ROMPETROL RAFINARE SA - Instalații pentru rafinarea petrolului și a gazului; Instalații pentru producerea compușilor organici
 • ALMET SA - Turnarea metalelor neferoase usoare
 • TRACON SRL - Depozit ecologic de deseuri menajere si industriale din orasul Ovidiu
 • BELSUINTEST SRL - Ferma de porci Movila Verde
 • ECO GOLD INVEST SA - Depozit de deseuri nepericuloase Albesti
 • ECO FIRE SISTEMS SRL - SISTEM DE INCINERARE ECOLOGIC PREVAZUT CU SISTEME DE RACIRE SI EPURARE GAZE , LOCALITATEA LUMINA, PARCELA A314/1/1
 • PREFAB CONSTRUCT SRL - Instalatie pentru fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special tigle, caramizi, caramizi refractare, placi ceramice- gresie,
  faianta, obiecte din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 tone/zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 mc si cu o densitate pe cuptor de peste 300 kg/mc;
 • ECO BIO MAGIC SRL - COLECTAREA, SORTAREA SI DEPOZITAREA TEMPORARA A DESEURILOR NEPERICULOASE si PERICULOASE, INCLUSIV TRATAREA FILRELOR DE ULEI, PRECUM SI A DESEURILOR DE AMBALAJE, IN VEDEREA TRANSFERULUI PENTRU ELIMINARE SAU VALORIFICARE. SALUBRITATE, DEPOLUARE SI/SAU ECOLOGIZARE REZERVOARE SI TERENURI CONTAMINATE, si ACTIVITATI SIMILARE
 • GREENTECH SERVICII ECOLOGICE SRL
 • IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL - Centrul de management integrat al deseurilor
 • CRINSUIN PECINEAGA SA - Ferma zootehnica de cerestere intensiva a porcilor Pecineaga, Infiintare silozuri cereale cu unitate de producere energie din surse regenerabile
 • CELCO SA
 • CRH CIMENT(ROMANIA) SA-PUNCT DE LUCRU MEDGIDIA-SOLICITARE ACTUALIZARE
 • AGRAFOOD SRL - Ferma crestere a puilor, Dorobantu
 • SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA - PUNCT DE LUCRU MEDGIDIA
 • SC NETWORK STORAGE SRL - Cresterea intensiva a puilor, Poarta Alba
 • SC TRACON SRL  - Depozit ecologic de desuri menajere si industriale, Ovidiu

              -partea I  -partea a II-a                           

 • SC AVIMAR VETERINARY SRL - Cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri, Mihail Kogalniceanu

Formular solicitare AIM


Autorizatia integrata de mediu

 Autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este reglementata prin:

 1. Legea nr.278/2013 - privind emisiile industriale;
 2. Ordinul nr.818/2003 cu modificările si completările aduse de Ordinul nr.1158/2005 – pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
 3. Ordinul nr.36/2004 - privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii locale pentru protecţia mediului, următoarele:

a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;

c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;

d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.

Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic.

________________________________________________________________________________

Categorii de activitati pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de mediu